Uuendatud CPE poliitika alates 1. septembrist 2023

Kuupäev
Sildid: CPE
Sisu

Hea sertifikaadiomanik, see info on sulle!

Alates 1. septembrist 2023. a hakkab kehtima uuendatud CPE poliitika ehk pideva enesetäiendamise poliitika dokument (CPE - continuing professional education).

Muutub ka selle dokumendi nimi - senine "CPE Policy" asendatakse nimetusega "Annual Certification Renewal Policy".

Üldjoontes jääb CPE-de aruandluse kord samaks.

Nende siseaudiitorite jaoks ei muutu midagi, kes raporteerisid oma 2022. aasta CPE-punktid hiljemalt 31.12.2022.

Kui sul aga jäid CPE-punktid õigeaegselt raporteerimata ning sinu sertifikaat on mitteaktiivses staatuses (Grace period või Expired), tutvu peagi kehtima hakkavate muudatustega ja otsusta, kuidas toimida.

Olulisemad muudatused on järgmised:

  • CPE-punktide ülejääki saab kasutada ka järgmisel aastal. Kui te kogute aasta jooksul ettenähtust rohkem CPE-punkte, siis ülejäänud punkte saab kasutada järgmise aasta CPE-punktide arvestuses (nt kui teil on CIA sertifikaat ning te kogute 2023. a jooksul 45 punkti, siis neist 40 punkti võite raporteerida 31. detsembriks 2023. a. ning 5 punkti saate soovi korral lisada 2024. a punktide arvestusse). Üle saab kanda CIA sertifikaadi puhul kuni 20 CPE-punkti ning teiste sertifikaatide puhul kuni 10 CPE-punkti.
  • Mitteaktiivne staatus koos tähtaja pikenemisega (ingl k Grace Period) pikeneb. Seda staatust pikendatakse seniselt 1-lt aastalt 2-le aastale. Kui sertifikaat on nimetatud staatuses rohkem kui 24 kuud järjest, siis see tühistatakse.
  • Mitteaktiivne staatus (ingl k Expired) senisel kujul kaotatakse. See tähendab, et kui seni sai mitteaktiivses staatuses sertifikaate ennistada ning selleks tuli lihtsalt CPE-punktid ära raporteerida ning tasuda ennistamise tasu, siis edaspidi sellist võimalust enam ei ole.
  • Sertifikaat tühistatakse, kui kolmel järjestikusel aastal ei ole CPE-punkte raporteeritud. Tühistatud sertifikaati ei saa enam ennistada ning sertifikaadi saamiseks tuleb eksamid uuesti sooritada (sh ka tasuda vajalikud maksed).
  • Mitteaktiivse staatusega (ingl k Grace Period) sertifikaadile ei tohi viidata. Sertifikaadi omamist võib kinnitada ja sellele viidata ainult juhul, kui sertifikaadi staatus on aktiivne ehk vajalikud CPE-punktid on raporteeritud.

Lisainfot muudatustest leiad IIA kodulehelt SIIN.

Küsimuste korral kirjuta palun ESAÜ tegevjuht Hedyle info@siseaudit.ee.

Jaga sotsiaalmeedias