CPE

Uuendatud CPE poliitika

Head ühingu liikmed Alates 2022. a algusest kehtib uus IIA pideva enesetäiendamise (CPE- continuing professional education) poliitika dokument. Uus juhend on saadaval nüüd ka eesti keele...

Veel viimane kuu CPE punktide kogumiseks

Head sertifitseeritud siseaudiitorid, ESAÜ liikmed! Tuletame teile meelde, et IIA kutsesertifikaadi omanikud peavad säilitama ja ajakohastama oma teadmisi ja oskusi ning IIA-le raporti e...

CPE punktide kogumine ja raporteerimine

Head sertifikaadiomanikest ESAÜ liikmed! Tuletame meelde, et IIA sertifikaatidega käib kaasas kutsealaste teadmiste ja oskuste säilitamise ja asjakohastamise nõue.  CPE puntkide kogumis...

CPE nõudeid käsitleb IIA poliitika "Continuing Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs". Ingliskeelse kõige värskema kehtiva versiooni saad SIIT. Eestikeelse dokumendi saad SIIT.

1. IIA kutsesertifikaatide haldamine

Asu CPE jälgima