sertifitseerimine

Kõigil IIA sertifikaadi omanikel on iga-aastane kohustus oma sertifikaate uuendada. Selleks tuleb järgida pideva enesetäiendamise nõudeid (CPE - Continuing Professional Education) ning IIA-le tuleb esitada vajalikud kinnitused.

Sertifikaatide ajakohastamist kirjeldab uus juhend "Iga-aastane sertifikaadi uuendamise poliitika" (varasemalt "Pideva enesetäiendamise poliitika" ehk CPE poliitika), mis jõustus 1. septembrist 2023. a. 

CIA sertifikaat: eksam 2025

CIA sertifikaadi õppematerjalid ja eksamid – ajakohastatud, ühtlustatud, selge fookus CIA - sertifitseeritud siseaudiitori® eksamist huvitatud siseaudiitoritele on IIA loonud veebikesk...

Muutub IIA eksamite tegemise koht Eestis

Hea IIA sertifikaadi taotleja! Anname teada, et IIA senine Eesti koostööpartner sertifikaatide eksamite korraldamisel (IT Koolituse eksamikeskus Tallinnas, Vana-Lõuna 39/1) lõpetab koost...

KKK: IIA sertifikaatide haldusportaal CCMS

Siin on kõige enam küsitud ehk korduma kippuvad küsimused IIA sertifikaatide haldamise süsteemi kohta - CCMS (Certification Candidate Management System) K: IIA liikmelisus ei kajastu C...

CRMA® eksami uus juhendmaterjal on ilmunud

IIA andis välja CRMA® eksami uue õppematerjali ja küsimused. CRMA õppematerjali 2. väljaanne koondab kokku põhjaliku info, mis on vajalik riskijuhtimise sertifikaadi - CRMA® - eksamiks v...
Asu sertifitseerimine jälgima