CIA sertifikaat: eksam 2025

Kuupäev
Sisu

CIA sertifikaadi õppematerjalid ja eksamid – ajakohastatud, ühtlustatud, selge fookus

CIA sertifikaat 2023

CIA - sertifitseeritud siseaudiitori® eksamist huvitatud siseaudiitoritele on IIA loonud veebikeskkonna, kust leiab vastused küsimustele, mis võivad tekkida seoses CIA õppematerjalide ja eksamite uuendustega, mis jõustuvad 2025. aastast.

Mis muutub?

Kuidas CIA eksam muutub?

CIA eksami kõiki teemavaldkondi uuendatakse järgmiselt:

  • Eksami teemavaldkonnad vastavad kõige värskemale siseauditi ülemaailmsele praktikale
  • CIA eksami õppematerjalide teemad on kooskõlas IIA uute siseauditi rahvusvaheliste standarditega
  • Vähendatakse CIA eksami kolme osa omavahelist dubleerimist ja kattuvusi
  • Täpsustatakse teadmisi, oskusi ja võimeid, mis peavad eksami sooritajal olema
  • CIA eksami uued õppematerjalid avaldatakse hiljemalt 2024. aasta mais

Lisainfot leiad IIA veebikeskkonnast SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias