Tõlkis Mare Timian

CIA sertifikaat: eksam 2025

CIA sertifikaadi õppematerjalid ja eksamid – ajakohastatud, ühtlustatud, selge fookus CIA - sertifitseeritud siseaudiitori® eksamist huvitatud siseaudiitoritele on IIA loonud veebikesk...

Sõnad, mida me audiitoritena kirjutame

Jah tõesti, me ei saa teada, mida tegelikult öelda tahame enne, kui oleme oma mõtted ja sõnad paberile pannud. Nii tõdeb oma värskes blogi artiklis Mike Jacka. Mike Jacka on töötanud sis...
Asu Tõlkis Mare Timian jälgima