sertifikaadid

Kõigil IIA sertifikaadi omanikel on iga-aastane kohustus oma sertifikaate uuendada. Selleks tuleb järgida pideva enesetäiendamise nõudeid (CPE - Continuing Professional Education) ning IIA-le tuleb esitada vajalikud kinnitused.

Sertifikaatide ajakohastamist kirjeldab uus juhend "Iga-aastane sertifikaadi uuendamise poliitika" (varasemalt "Pideva enesetäiendamise poliitika" ehk CPE poliitika), mis jõustus 1. septembrist 2023. a. 

CIA sertifikaat: eksam 2025

CIA sertifikaadi õppematerjalid ja eksamid – ajakohastatud, ühtlustatud, selge fookus CIA - sertifitseeritud siseaudiitori® eksamist huvitatud siseaudiitoritele on IIA loonud veebikesk...

KKK: IIA sertifikaatide haldusportaal CCMS

Siin on kõige enam küsitud ehk korduma kippuvad küsimused IIA sertifikaatide haldamise süsteemi kohta - CCMS (Certification Candidate Management System) K: IIA liikmelisus ei kajastu C...

IIA lõpetab QIAL-programmi

IIA annab teada, et lõpetab QIAL-programmi (Qualification in Internal Audit Leadership®). Programmi lõpetamisele andis tõuke kevadel läbi viidud ülemaailmne turu-uuring QIAL-programmi ni...
Asu sertifikaadid jälgima