CRMA uuendatud sertifikaat: esita eksamile avaldus tasuta kuni 31.12.2021!

Kuupäev
Sisu

IIA - The Institute of Internal Auditors, kui ülemaailmne siseaudiitorite professionaalse kogukonna esindaja eesmärk on siseaudiitorite kutsealane areng ja selleks võimaluste pakkumine.

IIA hoiab fookust siseaudiitorite riskijuhtimisega seotud kompetentside arendamisel, sealhulgas uute teadmiste ja võimekuste arendamisel.

Just neid sihte silmas pidades on IIA ajakohastanud ning käivitanud täiustatud CRMA® - riskijuhtimise sertifitseerimisprogrammi. Selle esimene testperiood algas 2021. aasta aprillis, kus programmi kandideerinutele anti võimalus osaleda CRMA eksami beetatestis.

crma-change-banner_2021.png

IIA annab teada, et jätkub CRMA sertifikaadiprogrammi kandideerimine ja eksamile registreerumine. CRMA eksamiprogrammiga on liitunud juba esimesed 800 siseaudiitorit üle maailma. 

CRMA sertifikaadieksamid algavad oktoobris 2021. Avalduse esitamine CRMA sertifikaadieksamile on tasuta kuni 31. detsembrini 2021.

Riskimaastik laieneb ja muutub pidevalt, koos sellega ka ootused siseaudiitoritele 

Riskijuhtimise tagamine on üks olulistest siseauditi kohustustest. Kuna riskimaastik on jätkuvalt laienemas ja muutumas, oli vaja ajakohastada ka CRMA sertifikaati ja eksamiprogrammi. See nõudis eksaminõuete ja sisu põhjalikku hindamist, tagamaks, et need peegeldaksid tänapäevaste esilekerkivate riskide auditeerimiseks vajalikke oskusi, ning võtaksid arvesse organisatsiooni vaadet riskijuhtimise tagamisel.

IIA viis läbi kaks uuringut - turu-uuring ja siseaudiitorite tööd puudutava uuringu. Turu-uuring näitas CRMA ja sertifitseeritud siseaudiitori (CIA®) ​​vahel tajutavat ebaselgust. Lisaks kinnitas see, et tervikliku ja tõhusa riskijuhtimise tagamiseks on vaja siseaudiitoritel rohkem ärikogemusi ja sügavamaid riskijuhtimise teadmisi.

CRMA on siseaudiitori karjääriteel järgmine samm peale CIA kutsesertifikaadi omandamist. CRMA on siseaudiitoritel ainuke riskijuhtimise kompetentse tõendav sertifikaat.

SIIT leiad lisainfot CRMA uuendatud sertikaadi kohta!

Jaga sotsiaalmeedias