CPE punktide kogumine ja raporteerimine

Kuupäev
Sisu

Head sertifikaadiomanikest ESAÜ liikmed!

Tuletame meelde, et IIA sertifikaatidega käib kaasas kutsealaste teadmiste ja oskuste säilitamise ja asjakohastamise nõue. 

CPE puntkide kogumiseks ja raporteerimiseks IIA-le on jäänud vähem kui 60 päeva. Uuri täpsemaid juhiseid allpool ja loe ka Elsa Leiteni artiklit samal teemal.

***

IIA sertifikaatide omanikud peavad enesetäiendamise nõude täitmisest esitama IIA-le aastaülevaate.

Kalendriaastas tuleb CIA sertifikaadi säilitamiseks koguda 40 CPE tundi ning CGAP, CCSA, CRMA ja CFSA puhul 20 CPE tundi.
1 CPE tund = erialaseks enesetäiendamiseks pühendatud 50 minutit.

Lisaks koolitustele on teisigi viise CPE tundide kogumiseks, kuid IIA on seadnud piirid eri liikide mahule. Täpse ülevaate saate IIA uuest CPE poliitika dokumendist "Continuing Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs" (senine haldusdirektiiv nr 4 on kehtetu). 

CPE tundide raporteerimise tasu IIA-le:
- CIA - IIA liikmele - 25 USD
- CIA  - mitteliikmele - 100 USD
- CCSA, CGAP, CFSA, CRMA - IIA liikmele - 10 USD
- CCSA, CGAP, CFSA, CRMA - mitteliikmele - 100 USD

Pane tähele, et Iga sertifikaadi osas arvestab IIA tasu eraldi.

Raporteerimine: CPE tunde saab IIA-le raporteerida CCMS süsteemis.

IIA kontrollib (auditeerib) esitatud aruandeid valimipõhiselt, s.t kõigil on võimalus saada kontrolli objektiks. Liikmed, kelle aruandlust auditeeritakse, peavad andma IIA-le täpsemat teavet ja tõendavaid materjale (koolituste päevakavad ja/või tunnistused) aruandes kajastuva kohta. Seetõttu on IIA haldusdirektiivi nr 4 alusel vaja säilitada toetavad materjalid 3 aasta jooksul (vastava info koosseis kajastub direktiivis lk 1-2). 

 

Jaga sotsiaalmeedias