FOOKUSES RISK 2019: kuumad teemad siseaudiitoritele

Kuupäev
Sisu

risk_in_focus.jpg

"Risk in Focus" kolmas väljaanne esitleb siseaudiitoritele kuumi teemasid 2019. aastaks.

"Risk in Focus 2019: Hot topics for internal auditors" on seitsmes Euroopa riigis asuva kohaliku IIA ühingu jõupingutuste tulemus (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Hispaania, Rootsi ning Ühendkuningriigid ja Iirimaa). Nagu ka varasemalt, intervjueeriti siseaduiti üksuste juhte kõikides nendes piirkondades ja erinevates sektorites prioriteetsete riskivaldkondade kvalitatiivsete uuringute osana, mida eeldatavalt käsitletakse 2019. aasta siseauditi tööplaanides ja ka edaspidi tulevikus. Intervjuudele lisaks korraldati sel aastal esimest korda küsitlus, mille vastas 311 osalejat.

Uuringu korraldajad on väga tänulikud kõigile, kes andsid oma panuse aruande koostamisse, sh 300+ siseauditi juhti, kes vastasid uuringu küsimustikule, 42 juhtivtöötajat, keda intervjueeriti.

10 prioriteetse riskivaldkonnana peaks siseaudit 2019. aastal käsitlema järgnevaid:

  1. Küberturvalisus: IT-valitsemine ja kolmandad osapooled
  2. Andmekaitse ja strateegiad GDPR-i järgses maailmas
  3. Digitaliseerimine, automatiseerimine ja AI tehnoloogia kasutuselevõtuga seotud riskid
  4. Jätkusuutlikkus: keskkond ja sotsiaalne eetika
  5. Altkäemaksu- ja korruptsioonivastane võitlus
  6. Kommunikatsioonirisk: brändi ja maine kaitsmine
  7. Töökultuur: diskrimineerimine ja töötajate ebavõrdsus
  8. Kaubanduse uus ajastu: protektsionism ja sanktsioonid
  9. Riskijuhtimine ja kontroll: muutustega kohanemine
  10. Õigete riskide auditeerimine: riskipõhine lähenemisviis

Tutvuge uuringu tulemustegs siin.

Jaga sotsiaalmeedias