IIA uuendab ulatuslikult IPPF raamistikku

Kuupäev
Sildid: IPPF, standardid, IIA
Sisu

IIA annab teada, et käimas on ulatuslik IPPF ehk siseauditi kutsetegevuse raamistiku ajakohastamise protsess. IIA kutsub kõiki siseaudiitoreid sellest osa saama ja ka panustama.

ippf-evolution_2022.jpgMis on IPPF - International Professional Practices Framework? See on IIA rahvusvaheline siseaudiitorite kutsetegevuse raamistik. Selle osadeks on siseauditi missioon, aluspõhimõtted, eetikakoodeks, siseauditi definitsioon, siseauditi rahvusvahelised standardi ning rakendussuunised (implementation guidance) ja täiendavad juhised (supplemental guidance).

IPPF ajakohastamise peamised eesmärgid on järgmised:

  • IPPF-i struktuuri lihtsustamine
  • Luua suuremat selgust ja siduda loogiliselt kokku kõik selle peamised osad
  • Tagada, et siseauditi rahvusvahelised standardid ja juhised oleksid õigeaegsed, praktilised ja kohaldatavad ning käsitleksid kõiki olulisi probleeme ja teemasid
  • Informeerida ja tutvustada siseauditi rahvusvahelistest standarditest mitte ainult ainult kõiki siseaudiitoreid üle maailma, vaid ka meie tegevusvaldkonnaga seotud sidusrühmi ja regulaatoreid

Ülevaatlik ajakava:

  • 2022 – uuendatakse ja arendatakse siseauditi rahvusvahelisi standardeid, sealhulgas rakendusstandardeid
  • 2023 – avalik arutelu
  • 2023. aasta lõpp – avaldatakse uued standardid
  • 2024. aasta lõpp – uued standardid jõustuvad 12 kuud pärast avaldamiskuupäeva
  • 2023 – värskendatakse IPPF-i juhiseid (praktilised juhised)

SIIT leiad lisainfot ja protsessi täpsema kava.

Tänapäeva kiiresti arenev globaalne maastik nõuab, et ka IPPF muutuks ja see oleks kooskõlas arengutega, et tõhusalt pakkuda tuge siseaudiitoritele, organisatsioonidele ja sidusrühmadele üle kogu maailma. IIA rahvusvaheline siseauditi standardite nõukogu (IIASB) käivitaski selleks projekti IPPF Evolution, et ajakohastada ja ühtlustada siseauditi kutsetegevuse raamistikku ja IIA rahvusvahelisi siseauditi standardeid.

Siseaudiitorid aitavad organisatsioonidel muutustega ja väljakutsetega toime tulla, pakkudes õigeaegset ja objektiivset tuge, nõu ja kindlustunnet, kasutades ajakohast IPPF-i ehk siseauditi kutsetegevuse raamistikku.

IIA kinnitab, et IPPF Evolution mastaapne projekt hõlmab muu hulgas ka IPPF-iga seotud kõikide sidusrühmade kaasamist, sisendi ja panuse küsimist ning igakülgset koostööd.

VAATA ka IIA veebiseminari, mis toimus 30. augustil 2022, kus 59 minuti jooksul saab ülevaade kõige olulisematest IPPF muudatustest ja arengutest.

Jaga sotsiaalmeedias