Käisime kolleegidel külas Maaeluministeeriumis

Kuupäev
Sisu

Meile väga meeldib külas käia! Seekord käisime külas oma kolleegidel Maaeluministeeriumis, kus 19. märtsil toimus meie liikmete poolt väga armastatud järjekordne üritus „Kolleegile Külla“. Külas käisid oma kolleegidel siseaudiitorid erinevatest ettevõtetest, ministeeriumitest ja asutustest.

Külaskäigul saime ülevaate, milline on Eesti elu maaeluministeeriumi poolt vaadatuna ning oma töödest ja tegemistest rääkisid meie kollleegid maaeluministeeriumi siseauditi osakonnast ja PRIA kontrolliosakonna juhataja. 

kolleegile_kulla_maaeluministeerium_2019_2.jpg

Üritusele tegi soojendava sissejuhatuse ministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Kantsler tegi ülevaate ministeeriumist ja selle haldusalast, põllumajandussektori huvitavatest statistilistest näitajatest, toetustest sektorile ning Eesti põllumajandustoodangu turgudest. 

Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Karolin Lillemäe rääkis meile ministeeriumi koordineeritavatest kampaaniatest - Avatud Kalasadamate päev, Avatud Talude päev, Eesti Toit jne.

PRIA kontrolliosakonna juhataja Kristi Sell rääkis kontrollisüsteemi kujunemisest PRIA-s ning tüüpilistest pettuste skeemidest toetuste maailmas. 

Ettekanne oli sisukas ja siseaudiitoritele vägagi huvipakkuv, samas ka väga kasulik, sest kõikvõimalikud kontrollisüsteemid on meie töövaldkonna üks olulisi fookusi. Üritusel osalejad esitasid ettekande tegijale ka hulga küsimusi ning arusaadavalt tekkis põnev mõttevahetus.

Kolleegile Külla ürituse viimane osa jäi siseauditi teemade päralt.

Siseauditi tööd ministeeriumis tutvustas siseauditi osakonna juhataja Margit Krieger, kes tegi ülevaate siseauditi töövaldkondadest ja tegevustest.

Siseauditi osakonna nõunik Ainika Ööpik tegi huvitava ettekande audititarkvara E-dok rakendamise kogemusest Maaeluministeeriumis.

Ainika rääkis E-doki rakendamisest, millega ta on aktiivselt seotud olnud pea aasta. Lisaks tarkvara rakendamise kogemustele rääkis Ainika ka tarkvara olulistest eelistest võrreldes senise mahuka käsitööga siseaudiitorite töös. Samuti kuulsime ka mõningatest probleemidest, mille lahendamiseks on vaja tarkvara veel edasi arendada. Ainika ja Margit kinnitasid mõlemad, et siseauditi töö on muutunud oluliselt kiiremaks, mugavamaks ja tõhusamaks peale tarkvara kasutuselevõttu. Tarkvara rakendamine ja häälestamine võtab muidugi oma aja, aga see tasub ennast kuhjaga ära hilisemas tööprotsessis. 

E-dok audititarkvara on esimene kodumaine tarkvaralahendus audiitoritele.

Tarkvara siseauditi mooduli töötas siseaudiitoritele välja Siseaudiitorite Ühingu töögrupp ja arendustööd teostas E-dok OÜ ja Audiitorkogu koostööpartner. Lähiajal on tulemas ka järjekordne E-dok tarkvara kasutajakoolitus siseaudiitoritele, mille viivad läbi samuti meie kolleegid Maaeluministeeriumist. 

Täname väga Maaeluministeeriumi inimesi ettekannete eest ja ministeeriumi siseauditi osakonda Kolleegile Külla ürituse korraldamise ja väga meeldiva võõrustamise eest!

Kohtumiseni järgmistel Kolleegile Külla üritustel!

 

 

Jaga sotsiaalmeedias