Kolleegil külas Lennuakadeemias

Autor
Archimedes SA siseaudiitor
Kuupäev
Sisu

Alati väga oodatud ESAÜ ürituste sarja “Külla kolleegile” raames käisime külas kolleegidel Eesti Lennuakadeemias 20. juunil.

Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ja kvaliteedijuht Jaanika Mölter andsid siseaudiitoritele ülevaate Lennuakadeemia tööst ja tegevusest. Ülikooli Kliinikumi siseaudiitor ja ESAÜ liige Kärt Vahtra tutvustas Lennuakadeemia kolleegidele, kes on ESAÜ ja millega ühing tegeleb.

Siseaudiitorid käisid koos Lennuakadeemia inimestega uudistamas lennuki ja helikopteri lennu ning lennujuhtimistorni simulaatori tööd. Ühises kohvilauas arutati siseauditi ja kvaliteedijuhtimise kokkupuute punkte. Vahetati mõtteid, kuidas siseauditor saaks oma tööd paremini oma ettevõtte juhtidele ja kaastöötajatele kommunikeerida, sest viimasest sõltuvad paljuski nii head suhted, kui ka lisaväärtus, mida siseaudiitor saab ettevõttele pakkuda. Samuti arutati, kuidas oskuslikult suhelda järelvalvet tegevate asutustega. Vahetati infot, kuidas on üles ehitatud siseaudiitorite rahvusvaheline sertifitseerimise süsteem ning millistel tingimustel on siseaudiitoril võimalik saada erinevaid kutseala sertifikaate. Jutuks tuli seegi, kas ja kuidas on mõistlik korraldada siseauditi funktsiooni väikeses organisatsioonis.

Kolleegil külas käimine Lennuakadeemias rikastas mõlemapoolselt, andes parema arusaama nii siseaudiitori tööst ja selle mõjust organisatsioonile, aga ka Lennuakadeemia juhtimis- ja kvaliteedijuhtimissüsteemidest.

Suur tänu Lennuakadeemiale ESAÜ siseaudiitoreid võõrustamast ja vastastikku kasulike mõttevahetuste eest!

Jaga sotsiaalmeedias