"Kolleegile Külla" Töötukassa Karjäärikeskus

Kuupäev
Sisu

Töötukassa siseauditi juht Siiri Koplimaa kutsus kolleegid külla Karjäärikeskusesse.

Karjäärikeskuse külastuse programm oli tihe ning hõlmas Töötukassa ja Karjäärikeskuse mitmete valdkondadega tutvumisi. Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull tegi külalistele sissejuhatuseks Töötukassa tegemistest üldise ülevaate. Seejärel suundusime Karjäärikeskusesse ekskursioonile.

Töötukassa Karjäärikeskus

Karjäärikeskuse programmijuhi Merle Haugiga vaatasime üle eksponaadid, mis on abiks keskuse klientidele - tööle kandideerija vestluse simulatsioonimasin, virtuaalreaalsuse robot, erinevad digilahendused oma oskuste ja teadmiste testimiseks ning palju muud.

Keskusel on muu hulgas ka oma raamatukogu, kust leiab mitmekülgset kirjandust nii tööotsija kui tööpakkuja, sh jagatakse erinevate õppeasutuste infot.

Keskuse saalis on abiks karjääriinfo spetsialist, kes toetab kliente info leidmisel, dokumentide koostamisel ja keskuse digilahenduste kasutamisel.

Saime sisse piiluda ka keskuse töötajate töökabinetti, mis oli sisustatud arvestades parimaid töökeskkonna lahendusi ja võimalusi.

Noortevaldkonna juht Olav Kersen rääkis lühidalt noortele suunatud teenustest ning rõhutas, et Karjäärikeskusesse on oodatud kõik - tööotsijad, noored ja karjääripööret kavandavad inimesed.

Noorteni jõudmiseks tehakse tihedat koostööd haridusasutustega ning lisaks sellele, et noored külastavad keskust, käivad keskuse inimesed ka ise koolides noortele töömaailma ja selle võimalusi tutvustamas.

Töötukassa sisulist tööd ja sealhulgas Tableau kasutamise praktikaid ja võimalusi tutvustas analüüsi osakonna juhataja Margit Paulus.

Igaühel on võimalus Töötukassa kodulehelt jälgida töölaudade abil tööturu statistika ülevaateid. Töötukassa siseveebis on töötajatele abiks Andmeait mitmekülgsete andmete ja analüüsidega.

Teenuste juht Kati Madisson tutvustas meile AI lahendust OTT.

See on otsustustugi, mis integreerib nõustaja igapäevatöösse masinõppe mudeli ning on muuhulgas abiks nõustajate töölaudade haldamisel ja klientiportfelli koostamisel.

Lähitulevikus on plaanis rajada samasugune keskus Tartusse ning loodetavasti edaspidi ka teistesse Eesti linnadesse, et Karjäärikeskuse teenused oleksid kättesaadavad ka väljapool pealinna elavatele inimestele.

Suur-suur tänu Siirile küllakutse ja ürituse programmi kokkupanemise eest ning Töötukassa ja Karjäärikeskuse töötajatele oma tegevuste tutvustuse eest!

 

******

Tagasiside osalejatelt:

  • Tore oli teistega kohtuda. Koht oli ise väga lahe, kuhu tahaks teinekordki minna. Põnevad ekraanid, interaktiivsed mängud ja oli mida avastada. Soe vastuvõtt.
  • Hästi korraldatud. Esitatud teemad olid põnevad, sh statistilised andmed.
  • See oli minu Kolleegile Külla esimene osaletud üritus. Väga meeldis. Vaba olemine ja näha teiste asutuste nn köögipoolt oli huvitav.

Jaga sotsiaalmeedias