Kolleegile Külla: Tallinna Tehnikaülikool

Kuupäev
Sisu

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 9. veebruaril külas Tallinna Tehnikaülikoolis.

TTÜ rektor Jaak Aaviksoo tegi üritusele meeleoluka tervitusega sissejuhatuse ning andis ka lühiülevaate ülikoolist ja selle tulevikuplaanidest.

Ülikooli administratsioonidirektor Joosep Kaasik rääkis juba täpsemalt ülikooli struktuurist ja töökorraldusest. Saime teada väga väärika fakti, et 17. septembril 2018 tähistab Tallinna Tehnikaülikool oma 100. sünnipäeva. Õnnesoovid juubilarile!

Administratsioonidirektor tutvustas järgnevalt ka ülikooli eesmärke ja põhiväärtusi. Siseaudiitorid said teada, et TTÜ eesmärk on panustada ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe-, ja arendustööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega.

TTÜ põhiväärtused on professionaalsus ja usaldusväärsus, ettevõtlikkus ja uuendusmeelsus, avatus ja koostöövalmidus. Ülikool püüdleb selle poole, et need väärtused kajastuksid tema kõikides tegevusvaldkondades.

Järgmise ettekande tegi oma kolleegidele ülikooli siseauditi juht Kaire Prems, kes tutvustas ülikooli siseauditi korraldust, selgitas siseauditi büroo paiknemist ülikooli struktuuris ning vastas osavõtjate küsimustele.

Külastuse lõpetas innovatsiooni ja ettevõtluskeskusesse Mektory väga huvitav külastus. Keskuse kõige põnevamaks ruumiks osutus justkui diskosaali meenutav ventilatsioonilabor. Osalejatel oli põnevat uudistamist kuhjaga.

TTÜ-d ja oma häid kolleege külastas 9. veebruaril 20 uudishimulikku siseaudiitorit. Suur tänu TTÜ-le ja meie kolleegidele "Kolleegile Külla" ürituse korraldamise ja lahke võõrustamise eest!

Vaata siit ka külaskäigu fotogaleriid!

Jaga sotsiaalmeedias