Rahandusministeeriumi siseauditi osakond läbis välise kvaliteedihindamise

Kuupäev
Sisu

Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna väline kvaliteedihindamine toimus aprill-mai 2016. Hindamine on lõppenud ja tulemused selgunud.

Hindamise tulemusena leidis KPMG Baltics OÜ hindamismeekond, et Rahandusministeeriumi siseauditi osakond on üldises vastavuses Standardite ja IIA eetikakoodeksiga.

Kvaliteedihindamise põhieesmärkideks oli hinnata siseauditi osakonna tegevust ja juhtimist, sealhulgas vastavust siseauditeerimise definitsioonile, eetikakoodeksile ja standarditele.

Lisaks sellele pöörati tähelepanu ka siseauditi protsessi tõhustamise võimaluste väljaselgitamisele, ettepanekute tegemisele siseauditi üksuse mõjususe suurendamiseks ning ideede väljapakkumisele siseauditi üksuse maine ja usaldusväärsuse edendamiseks.

ESAÜ õnnitleb Rahandusministeeriumi siseauditi osakonda välise kvaliteedihindamise eduka läbimise puhul!

Jaga sotsiaalmeedias