Risk in Focus 2020 - aruanne

Kuupäev
Sisu

Kuumad teemad siseaudiitoritele: 2020. aasta plaanid.

Risk in Focus on aruanne, milles analüüsitakse peamisi äririske, millega organisatsioonid kogu Euroopas kokku puutuvad.

Risk in Focos aitab siseauditi juhtidel aru saada, kuidas nende kolleegid 2020. aasta auditiplaane ette valmistades näevad olukorda riskimaastikul.

Selle aruande kuumad teemad kirjeldavad riske, mis on olulised kõigis sektorites ja tööstusharudes. Loetelu ei ole ammendav ning eeldatakse, et siseaudit võtab oma töös asjakohaselt riskipõhise lähenemise, lähtudes oma organisatsiooni prioriteetidest. Seetõttu tuleks aruandes näidatud riske käsitleda võrdlusalusena.

Kuna riskid ei ole ainult siseauditi huviorbiidis, on see aruanne asjakohane ka juhatuste, auditikomiteede, riskijuhtide ja teiste otsustajate jaoks.

Kolm peamist riski, millega Euroopa ettevõtted ja muud organisatsioonid praegu kokku puutuvad, on järgmised: küberturve (78%), regulatiivsed muudatused (59%) ja digitaliseerimine (58%).

Küberturvalisus (78%) ja digitaliseerimine (58%) on mõlemad olnud viimase kahe aasta jooksul esikolmikus. Ehkki sel aastal on koos küberturvalisuse riskiga suurenenud kõigi viie peamise riski näitaja 18%, on küberturvalisuse risk seda enam kindlustanud oma esikoha positsiooni.

Lugege artiklit, laadige alla kogu aruanne ja vaadake kokkuvõtvat aruannet SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias