Riskifookuses on küberriskid

Kuupäev
Sisu

ECIIA värskest uurimisaruandest Risk in focus: hot topics for internal audit 2018” näeme, et küberriskid on kõige enam esile toodud riskid Euroopa siseauditi juhtide poolt, olenemata nende kodakondsusest või tegevusvaldkonnast.

Teisel kohal on ECIIA uuringu järgi EL-i andmekaitse määrusega kaasnevad ning andmete haldamisega seotud väljakutseid. Kiirus, millega innovatiivsed ettevõtted silmitsi seisavad, oli kolmas kõige enam välja toodud ohuteema.

ECIIA uus president Farid Araktingi ütles, et seda aruannet iseloomustab tehnoloogia oluline mõju organisatsioonide tegevusele ja strateegiate kujundamisele, võimalustele ja ohtudele. See on väljakutse, mis nõuab ka siseaudiitoritelt, et nad digitaaliseeruvas maailmas järjest enam õpiksid uusi oskusi ja võtaksid kasutusele innovaatilised lahendusi oma tööalase suutlikkuse kasvatamiseks.

Uuringu meeskond küsitles Euroopa riigi suurimate organisatsioonide siseauditijuhte Prantsusmaal, Itaalias, Hollandis, Hispaanias, Šveitsis ja Ühendkuningriigis.

Mõistagi esines uuringu tulemustes mõningaid piirkondlikke erinevusi. Suurbritannia ja Hispaania siseauditijuhid leidsid, et poliitiline ebakindlus võib muuta nende organisatsioonid avatuks uut laadi ohtudele ja võimalustele. Ühendkuningriigis on neid seisukohti põhjustanud Brexit; Hispaanias on need tekkinud rahvusvaheliste ettevõtete seas, kes on laienenud Mehhikosse ja samuti on olnud põhjustatud Trumpi administratsiooni vaenulikust vaatest riigi suhtes.

Finantsteenuste sektori esindajad väljendasid rohkem muret regulatiivse keerukuse pärast kui mis tahes muu tööstusharu esindajad. See on tingitud hiljutiste regulatsioonide kehtestamisega ja eelseisvate uute eeskirjade vastuvõtmisega kogu Euroopa Liidus. Eelkõige on Euroopa Keskpangal suuremad ootused kolm aastat toiminud ja jätkuvalt täiendatava Ühtse Pangandusjärelevalve raames just Prantsusmaa, Itaalia, Hollandi ja Hispaania institutsioonide siseauditijuhtidele.

Loe ECIIA uuringut

Jaga sotsiaalmeedias