Siseaudiitorite kutsekomisjon

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, koostöö

Siseaudiitorite kutsekomisjon (SAKK) kutsuti esimest korda kokku 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond. Osakonna ülesanne on siseaudiitori kutsetegevuse valdkonna poliitika kujundamine ja õigusloome ning sealhulgas siseaudiitorite kutsetegevuse korraldamise koordineerimine. Kontakt Ellen Kass, küsimused saab saata aadressil ellen.kass@fin.ee.

Siseaudiitorite kutsekomisjon on nõuandva õigusega siseaudiitorite kutsetegevuse ja järelevalve küsimuste lahendamiseks. Komisjon aitab kaasa siseaudiitorite kutsetegevuse arengule ja kvaliteedi parandamisele. Komisjoni ülesanded ja vastutus on määratud audiitortegevuse seadusega. Komisjon teeb vajadusel valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid:

1) kutseeksami programmi ja selle alusel koostatud kutseeksami siseaudiitori eriosa küsimuste, ülesannete või näidisvastuste kohta; 

2) töötada välja või muuta:

  • siseaudiitori kutsetegevuse ja selle aluseks olevad standardid;
  • tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise kord;
  • siseaudiitori tegevusaruande koostamise ja esitamise kord;
  • siseaudiitori täiendusõppe kord.

Komisjoni esimees on Krista Nelson - ESAÜ juhatuse liige ning Kultuuriministeeriumi siseauditi juht .

Komisjoni kontaktsakk@fin.ee

Jaga sotsiaalmeedias