IIA standardid

Siseaudiitorid tegutsevad ja töötavad ühtsete rahvusvaheliste IIA standardite alusel. IIA standardid on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale nagu piibel, mida oma kutsealal oluliseks peame ja järgime. 

Ajakohastame jooksvalt eesti keelde tõlgitud IIA standardeid, rakendussuuniseid ja juhendeid nagu IIA neid välja annab või muudab.

Olulisemad materjalid oleme tõlkinud ühingu liikmete abiga eesti keelde, et rahvusvaheline kogemus ja parim praktika oleks keelebarjäärita mõistetav kõikidele siseaudiitoritele.

Sellelt lehelt leiate:

Jaga sotsiaalmeedias