Auditikomiteede globaalne uuring 2017

Kuupäev
Sisu

Siseaudiitorite globaalse organisatsiooni IIA president R. Chambers soovitab tutvuda värske KPMG 2017.a auditikomiteede uuringuga mõistmaks, kuidas siseaudit saaks oma organisatsioonile rohkem väärtust luua.

KPMG Auditikomitee Instituut küsitles enam kui 800 auditikomitee liiget 42 riigist, et paremini mõista auditikomiteede probleeme ja muresid seoses ettevõtete ja nende juhatustega. Uuringust selgub, et auditikomiteed üle maailma peaksid oma fookuse seadma enam ettevõtete vastutusele ja kohustustele ning tõhustama nendega seotud järelevalvet.

Auditikomiteed annavad kindlustunnet peamiselt ettevõtete finantsaruandlusele ja auditite kvaliteedile, kuid uuringu tulemustes rõhutatakse, et jätkuvalt teevad muret sellised teemad nagu riskijuhtimine, õiguslike ja muude vastavusnõuete täitmine, digijulgeoleku riskid ning kogu organisatsiooni kontrollikeskkond laiemalt.

Uuringu aruanne käsitleb pikemalt kuut teemat:

  • Auditikomiteede põhimure on riskijuhtimine
  • Siseauditi saab kasvatada oma väärtust organisatsioonile, keskendudes ettevõtete peamistele ohuvaldkondadele ja kogu riskijuhtimise protsessi kvaliteedile laiemalt.
  • Tippjuhtkonna eeskuju, organisatsioonikultuur ja eesmärgid on peamised väljakutsed ning nõuavad enam panustamist.
  • Organisatsioonide finantsjuhtimine ja tulemuste mõõtmine on jätkuvalt nõrgad kohad.
  • Finantsaruandluse kaks võtmeaspekti vajavad auditikomiteedelt enam tähelepanu: uued kontrollistandardid ja kvalitataiivsed mõõdikud (non-GAAP).
  • Auditikomitee tõhusus sõltub ettevõtte äri mõistmisest.

Siit leiad uuringu tutvustuse ja ülevaate.

 

 

Jaga sotsiaalmeedias