Riigi äriühingu ning sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat on valmis

Kuupäev
Sisu

Rahandusministeeriumi ja Tartu Ülikooli koostöös on valmis saanud Riigi äriühingu ning sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat. Käsiraamatust saab ülevaate äriühingute ja sihtasutuste juhtimiseks vajalikest erialastest teadmistest ja õiguslikust raamistikust.

Käsiraamatu üheks eesmärgiks on pakkuda tuge riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmetele, et arendada endas erinevaid kompetentse organisatsiooni parimaks juhtimiseks. Teisalt on eesmärgiks anda ülevaade erialastest ja õiguslikest raamidest, mis määratlevad nõukogu liikme rolle, õigusi, kohustusi ja vastutust. Raamatus pakutakse lugejale võimalust teostada sisemist enesevaatlust juhtimiskompetentside arendamise teemal ning ülevaateid selle kohta, kuidas erinevad erialad seonduvad juhtimisega.

Käsiraamatu autorid: Toomas Haldma, Krista Jaakson, Kurmet Kivipõld, Illari Lään, Priit Sander, Maaja Vadi ja Andres Vutt Tartu Ülikoolist ning Piret Tõnurist Tallinna Tehnikaülikoolist. Käsiraamatule tegi Tartu Ülikooli meeskonna koosseisus kaastööd ka meie ühingu liige Elsa Leiten.

Eesti riigil on 2017. aasta lõpu seisuga osalus 29 tegutsevas äriühingus. Riigi äriühingutel on vara üle 6 miljardi euro väärtuses ja neis töötab ligi 15 tuhat inimest. Eelmise aasta lõpu seisuga tegutses 76 riigi poolt asutatud sihtasutust. Sihtasutustel on vara üle 1 miljardi euro ja neis töötab 13 tuhat inimest. Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes on kokku ligikaudu 500 nõukogu liiget.

Käsiraamatuga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel. (PDF)

Käsiraamat on valminud projekti „Riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete koolitusprogramm, käsiraamat ja pilootkoolitus“ raames. Projekti viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames ning rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Jaga sotsiaalmeedias