auditikomitee

Tone at The Top - juuni väljaanne

Ilmunud on IIA e-väljaande Tone at The Top juunikuu number.  Tone at The Top on IIA veebipõhine tasuta väljaanne, mis annab ettevõtete juhatustele, auditikomiteedele ja juhtidele infot n...

Auditikomiteede globaalne uuring 2017

Siseaudiitorite globaalse organisatsiooni IIA president R. Chambers soovitab tutvuda värske KPMG 2017.a auditikomiteede uuringuga mõistmaks, kuidas siseaudit saaks oma organisatsioonile r...
Asu auditikomitee jälgima