IIA sõnumid tippjuhtkonnale ja auditikomiteedele

Kuupäev
Sisu

Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituut (IIA, The Institute of Internal Auditors) annab kord kvartalis välja ettevõtte valitsemise teemasid kajastavat veebitrükist "Tone at the Top", mille sihtgrupiks on tippjuhtkonnad, juhatused, auditikomiteed ja teised olulised otsustajad.

"Tone at the Top" 2017. aasta veebruarikuu numbri fookus on tippjuhtkonna tasudel, boonustel ning nendega seotud võimalikel riskidel. Siseaudiitoritele pannakse südamele, et ka seda valdkonda ei tohiks jätta tähelepanuta, sest siit võivad ilmneda nii mõnedki organisatsiooni nõrkused.

Loe e-väljaannet ja jaga seda ka oma organisatsiooni oluliste otsustajatega, sh kindlasti auditikomitee liikmetega. 

 

Jaga sotsiaalmeedias