CGAP eksami formaat lähiaastatel ei muutu

Kuupäev
Sildid: sertifikaadid
Sisu

Head siseaudiitorid!

Meil on hea meel teada anda, et läbirääkimised IIAga on lõppenud positiivselt ning detsembris 2016 allkirjastasime IIA-ga koostöölepingu, mis tagab CGAP eksami sooritamise võimaluse eesti keeles veel kahe (2) aasta jooksul. IIA kinnitusel nimetatud kahe aasta jooksul eesti keelse CGAP eksami formaat ja sisu ei muutu.

Juhime tähelepanu, et hetkel IIA vaatab üle CGAP eksami struktuuri ja kaalub selle sidumist CIA eksami esimese osaga. Analüüsitakse võimalust muuta CIA I kohustuslikuks eelduseks CGAPi sooritamiseks. Analüüs on siiski alles töös ning lõplik otsus on veel langetamata. IIA annab muudatustest ette teada ja lubab 6 kuulist ülemineku aega. Siseaudiitorite Kutsekomisjon (SAKK) ja Rahandusministeerium on teadlikud võimalikest muudatustest ja eelarutelu on SAKKi tasemel juba toimunud. Konkreetseid otsuseid saab vastu võtta alles siis, kui on täpselt teada, mida muudatus endaga kaasa toob.

ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias