COSO ERM raamistik läbis olulise uuenduse

Kuupäev
Sisu

coso_erm.jpegCOSO avaldas 6.09.2017 uuenduskuuri läbinud ERM-i raamistiku: „ERM Framework: Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance“ (Ettevõtte riskide juhtimise raamistik – strateegia ja tulemuslikkuse integreerimine).

Uus dokument põhineb oma eelkäijal „Enterprise Risk Management – Integrated Framework“, mis on üks kõige laialdasemalt tunnustatud ja rakendatud riskide juhtimise raamistikke maailmas.

Värskendatud väljaanne aitab organisatsioonidel säilitada ja luua väärtust, arendades samal ajal nende lähenemisviise riskide juhtimiseks. COSO juhatuse välja töötatud ja PwC poolt ajakohastatud versioon rõhutab ettevõtte riskide juhtimise tähtsust strateegilises planeerimises. Samuti rõhutatakse ERM-i rakendamist kogu organisatsioonis, kuna riskid mõjutavad kogu organisatsiooni strateegiat ja tulemuslikkust.

"Riskid on muutunud keerukamaks, tekkinud on uued ohud ning nii nõukogud kui ka juhid on suurendanud oma teadlikkust ja järelevalvet ettevõtte riskide juhtimisel, nõudes tõhusamat riskide raporteerimist," ütles COSO esimees Robert B. Hirth Jr. "Meie üldine eesmärk on jätkuvalt edendada riskiteadlikku kultuuri."

Ajakohastatud raamistiku esimene osa pakub ülevaadet praeguste ja arenevate kontseptsioonide ning ettevõtete riskide juhtimise rakenduste kohta, et rahuldada muutuva ärikeskkonna nõudmisi. Raamistik ise on jaotatud viieks lihtsalt arusaadavaks osaks, mis sobivad strateegiate ja otsuste tegemise seisukohalt erinevate vaatenurkade ja struktuuridega.

Ajakohastatud versioon keskendub ettevõtete riskide juhtimise väljakutsetele ja kasvavatele ootustele, millega ettevõtete nõukogud ja juhatused otsuste langetamisel kokku puutuvad, sh muudatused turgudel, arenevad tehnoloogiad ja demograafilised muutused.

Lühikokkuvõte COSO uuendatud raamistikust: Executive Summary , COSO raamistikku saate soetada ka IIA raamatupoest. Lisainfo www.COSO.org.

Loe ka Richard Chambersi blogi COSO ERM uuendustest A Vital Tool in 21st Century Risk Management

Jaga sotsiaalmeedias