strateegia

COSO ERM raamistik läbis olulise uuenduse

COSO avaldas 6.09.2017 uuenduskuuri läbinud ERM-i raamistiku: „ERM Framework: Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance“ (Ettevõtte riskide juhtimise raamisti...

Õppetunnid väikestelt siseauditi üksustelt

Pakume teile lugemiseks artiklit IIA presidendilt ja tegevjuhilt Richard Chambersilt, kus ta räägib väikeste siseauditi üksuste strateegiatest, mis on aidanud ka suurtel siseauditi üksust...

Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Jätkame 2. osaga ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtust. 1. osa avaldasime 13.04, selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osas räägime ESAÜ inimestest ehk kõiki...

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast. 1. osa

Aasta 2016, meie 16. tegevusaasta, oli ühingu töörühmadele, komisjonidele, juhatusele, tegevjuhile ja kõigile vabatahtlikele aktiivne, sisukas ja tulemuslik aasta. Siseauditorite Ühingu s...

ESAÜ uuendas strateegiat ja eesmärke

Ühingu juhatus pidas strateegiapäeva Telliskivi Loomelinnakus 26.11. Kutsusime strateegiapäeva modereerima meie hea koostööpartneri Margo Loori SpeakSmart OÜ-st. Margo on kogunud aastate ...
Asu strateegia jälgima