CRMA ja siseauditi praktiku uued eksamid tulevad 2020. aastal

Kuupäev
Sisu

Kaasaja nõuetele vastamiseks siseauditi kutsealal kutsub IIA ellu uued eksamid 2020. aastal.

Siseauditi praktikInternal Audit Practitioner​. Uus siseauditi praktiku programm jõustub 1. märtsil 2020. Täpse info leiad siit Internal Audit Practitioner page ja Internal Audit Practitioner Program Transition FAQS and Scenarios .

Uuendatud riskijuhtimise sertifikaat (CRMA)

crma-change-banner_2020.png
Riskijuhtimisele hinnangu andmine on siseauditi üks olulistest kohustustest. Kuna riskimaastik jätkuvalt laieneb ja muutub, siis nende arengutega toimetulemiseks nägi IIA vajadust ajakohastada CRMA® (Risk Management Assurance) eksamiprogramm. Selleks oli vajalik läbi viia eksaminõuete ja -sisu põhjalik hindamine tagamaks, et need kataksid tänapäeval esineda võivate riskide auditeerimiseks vajalikke oskusi. Samuti leidis IIA, et vajalik oli üle vaadata ka organisatsiooniline vaade, et saada enam kindlust riskijuhtimise tõhususes.

IIA viis selleks läbi kaks uuringut - turu-uuringu 2018. aastal ja tööalase analüüsi uuringu 2019. aastal. Turu-uuring näitas CRMA sertifikaadi ja sertifitseeritud siseaudiitori (CIA®) ​​sertifikaadi vahelist mõningast ebaselgust. Lisaks leiti, et tervikliku ja tõhusa riskijuhtimise tagamiseks on siseaudiitoril vaja rohkem ärikogemusi ja põhjalikumaid teadmisi riskijuhtimise alal.

Sellisena on ajakohastatud CRMA sertifikaat siseaudiitorile järgmiseks sammuks karjääriredelil peale CIA sertifikaadi saavutamist. CRMA on siseaudiitoritel riskijuhtimise valdkonnas professionaalsust kinnitav ainuke sertifikaat.

Täpse info leiad siit CRMA page.

Jaga sotsiaalmeedias