ESAÜ liikmeküsitlus 2017

Kuupäev
Sisu

ESAÜ liikmeskonna iga-aastane küsitlus on saanud juba traditsiooniks. Liikmetele küsitlusi tehes peame silmas kahte eesmärki:

  • kogume liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta,
  • oleme kursis liikmete soovide ja ootustega koolituste, arendustegevuse, konverentside, ühistegevuste ja muu osas.

Seekordne küsitlus 2017 on jõudnud liikmete e-poskastidesse. Ootame tagasisidet esimesel võimalusel, kuid hiljemalt reedeks 27. oktoobriks. Juhatus on vastajatele välja pannud ka väikese preemia, milleks on üks tasuta ühepäevane ESAÜ koolitus 2018. aastal (va välislektoriga koolitused).

Seniks, kui küsitluse tulemused kogunevad, pakume meenutamiseks 2016. aasta küsitluse tulemusi. Küsitluse fookusteemasid oli kuus:

  1. Juhtimine ja kommunikatsioon - rahulolu juhatuse tegevusega, ühingu arendamise ja eesmärkide täitmisega, kommunikatsioon liikmeskonnaga;
  2. Kaasamine - liikmete kaasamine ühingu tegemistesse, rahulolu ja tagasiside;
  3. Koolitus- ja arendustegevused - soovid-ootused järgmiseks aastaks;
  4. Aastakonverents - rahulolu, tagasiside ja soovitused järgmiseks aastaks;
  5. Audititarkvara E-dok ja ESAÜ raamatukogu.
  6. Kutsealaga seotud perspektiivid nii liikme kui ühingu arengute vaates.

Vaata ülevaadet 2016. aasta küsitluse tulemustest!

Sisukaid mõtteid teile 2017. aasta küsitlusele vastamisel ja suur tänu vastuste eest juba ette!
ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias