küsitlus

Küsitluse tagasiside AudS muutmiskavatsusele

Arvamuse küsimine ESAÜ liikmeid kutsuti oktoobris tutvuma audiitortegevuse seaduse (AudS) muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VTK*). Meie liikmetel paluti avaldada arvamust, millis...

Liikmete küsitlus 2020 läks käima

Liikmeküsitlused on saanud meil juba traditsiooniks - teeme liikmeküsitlusi kord aastas alates 2014. aastast. Küsitlustega soovime koguda ühingu liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatu...

ESAÜ liikmeküsitlus 2018

Liikmeküsitlus 2018 on jõudnud liikmete e-poskastidesse. Ootame teie tagasisidet esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolmapäevaks 14. novembriks. ESAÜ liikmeskonna iga-aastane küsitlus o...

ESAÜ liikmeküsitlus 2017

ESAÜ liikmeskonna iga-aastane küsitlus on saanud juba traditsiooniks. Liikmetele küsitlusi tehes peame silmas kahte eesmärki:

ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Liikmeküsitlus 2016 on selleks korraks tehtud! Saadud hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ning tulemused on läbi analüüsitud. Suur tänu kõigile, kes te aega leidsite, kaasa mõtlesite...
Asu küsitlus jälgima