ESAÜ liikmeküsitlus 2018

Kuupäev
Sildid: küsitlus, liikmed
Sisu

Liikmeküsitlus 2018 on jõudnud liikmete e-poskastidesse. Ootame teie tagasisidet esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolmapäevaks 14. novembriks.

ESAÜ liikmeskonna iga-aastane küsitlus on saanud juba traditsiooniks. Liikmetele küsitlusi tehes peame silmas kahte eesmärki:

  • kogume liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta,
  • oleme kursis liikmete soovide ja ootustega koolituste, arendustegevuse, konverentside, ühistegevuste ja muu osas.

Seniks, kui küsitluse tulemused kogunevad, vaadake üle 2017. aasta küsitluse tulemused. Küsitlusel oli kuus põhiteemat:

  1. Ühingu juhtimine ja kommunikatsioon - rahulolu juhatuse tegevusega, ühingu arendamise ja eesmärkide täitmisega, kommunikatsioon liikmeskonnaga;
  2. Kaasamine - liikmete kaasamine ühingu tegemistesse, rahulolu ja tagasiside;
  3. Koolitus- ja arendustegevused - soovid-ootused järgmiseks aastaks;
  4. Aastakonverents - rahulolu, tagasiside ja soovitused järgmiseks aastaks;
  5. Audititarkvara E-dok ja ESAÜ raamatukogu.
  6. Kutsealaga seotud perspektiivid nii liikme kui ühingu arengute vaates.

Vaata ülevaadet 2017. aasta küsitluse tulemustest (ainult liikmetele, vajalik sisselogimine).

Sisukaid mõtteid teile küsitlusele vastamisel ja suur tänu tagasiside eest juba ette!
ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias