IIA kutsetunnistuse taotleja e-süsteemi uuendused

Kuupäev
Sisu

IIA annab teada, et kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis (CCMS) on tehtud mitmeid uuendusi, et e-keskkonna kasutamine oleks kasutajale mugavam ja sujuvam. ccms_2020.png

Muudatused on järgmised:

  1. Uuesti eksamile registreerumine pärast eksami ebaõnnestumist. Alates 27. juulist 2020. a ei kehti enam kord, mille kohaselt ei tohtinud pärast eksami ebaõnnestumist 60-ne päeva jooks uuesti eksamile registreeruda. Eksamile saab uuesti registreeruda kohe peale ebaõnnestunud eksamit. Eksamile registreeruja näeb PearsonVUE süsteemis vabu eksmiaegu aga mitte varem, kui peale 60 päeva möödumist ebaõnnestunud eksamist.
  2. Paberkandjal sertifikaadid. Nüüdsest saab paberkandjal sertifikaate tellida ka läbi CCMS-i kodulehe. Sertifikaadid saadetakse tavalise postiga ning nende kohaletoimetamine võib võtta kuni 15 nädalat olenevalt tellija asukohariigist.
  3. Eksamitaotlus ja eksamile registreerimine liikmeks saamisel. Kui kohalikku ühingusse mitte kuuluv isik on esitanud eksamitaotluse/registreerunud end eksamile ning pärast seda astub ühingu liikmeks, siis tuleb uus eksamitaotlus või registreerimine teha CCMS-is ainult juhul, kui süsteemis olevat hinda ei ole ajakohastatud liikmehinnale vastavaks. Olukorra vältimiseks soovitatakse inimesel enne astuda IIA kohaliku ühingu liikmeks ning alles seejärel alustada CCMS keskkonnas eksamitaotluse esitamist või eksamile registreerimist.
  4. Eksamite turvalisus. Eksamite turvalisuse tõstmiseks on IIA loonud eraldi meeskonna, kelle ülesandeks on täiustada senist korda ning töötada välja tõhusamad meetmed IIA eksamite intellektuaalse omandi kaitseks. Rikkumistest (nt eksamimaterjalide loata omamine, reprodutseerimine ja avaldamine, eksamiküsimuste avaldamine enne eksamit, selle ajal või pärast eksamit) teavitamise juhised on toodud eksamite turvalisust puudutaval lehel: https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx

Jaga sotsiaalmeedias