Valminud on AudS-i muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK)

Kuupäev
Sisu

Hea ühingu liige!

Kutsume Sind tutvuma audiitortegevuse seaduse (AudS) muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VTK)*.

Rahandusministeerium saatis arvamuse kujundamiseks dokumendi kõigile olulistele huvigruppidele, sh ka ESAÜ-le. 

VTK on täismahus SIIN. 

Kokkuvõttes on kavandatavad seadusemuudatused järgmised:

  • Muudetakse siseaudiitori kutsete struktuuri: uue struktuuri kohaselt ei omistata enam avaliku sektori üksuse ja ühingu siseaudiitori kutsetasemeid, jäävad atesteeritud siseaudiitori ja avaliku sektori siseaudiitori kutsed.
  • Eemaldatakse nõue, mille kohaselt peab avalikus sektoris siseaudiitori aruandeid allkirjastav isik omama siseaudiitori kutset.
  • Ei kujundata kohalikku avaliku sektori siseaudiitori kutset ega looda vastavat kohalikku eksamit (senise CGAP-i asemel).
  • Eemaldatakse aruande "Arvamus sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta" RM-ile esitamise kohustus.
  • Muudetakse esindamise nõuet: avalikus sektoris lepingu alusel siseauditeerimise teenust osutav siseaudiitori aruannet allkirjastav isik tohib edaspidi olla ainult atesteeritud siseaudiitor (seni ka avaliku sektori siseaudiitor).
  • Eemaldatakse nõue kohustusliku täiendusõppe koolitusi ESAÜ, Audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni (SAKK) poolt tunnustada.

Siseaudiitoritele juba omistatud siseaudiitori kutsed ja kutsetasemed jäävad kehtima seni, kuni täidetakse kutse säilitamise nõudeid.

PS! 24.10 toimub infohommik, kus Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitikaosakonna nõunik Ellen Kass tutvustab ESAÜ liikmetele valminud VTK-d ning selgitab kavandatud muudatusi. Infohommikule registreeruda saad SIIN.

Osale kindlasti ning mõtle ja räägi kaasa, sest plaanitavad muudatused on seotud siseaudiitorite kutsealaga! 

* Väljatöötamiskavatsus (VTK) on arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust.

 

Jaga sotsiaalmeedias