IIA ja ECIIA uudised

CIA eksam uueneb 1.01.2019

CIA sertifikaadi eksami muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2019. Miks? CIA eksami sisu asjakohasuse ja ajakohasuse tagamiseks eksami kõigis kolmes osas viis IIA läbi globaalse uuringu. Ee...

CPE aruande tähtaeg on 31.12.2018

Head sertifitseeritud ESAÜ liikmed! Tuletame teile meelde, et IIA kutsesertifikaadi omanikud peavad säilitama ja ajakohastama oma teadmisi ja oskusi ning sellest IIA-le aru andma.  CPE ...

IAF aruanne siseauditi üksuste tegevustest

Internal Audit Foundation (IAF) andis välja aruande ”Siseauditi tegevuste ja ulatuse ühtlustamine organisatsiooni strateegiaga - kuidas ettevõtluskeskkond ja organisatsiooni strateegia mõ...

IIA avab sertifikaatide registri

IIA annab teada, et on välja arendamas sertifikaatide registrit, mis tehakse avalikuks 2019. aastal. IIA väljaantavate sertifikaatide register pakub senisest enam  läbipaistvust, näiteks ...

Nordic Light 2019 konverents toimub Islandil

Saabunud sügis on siseauditi ja riskijuhtimise inimestele inspiratsiooniaeg, sest taas on aeg mõelda NORDIC LIGHT 2019 konverentsile. Konverents toimub 8.-10. mail 2019 Islandil, Reykjavi...

Muutusid IIA sertifitseerimise põhimõtted

IIA avaldas 13.08.18 pressiteate sertifikaatidega seotud põhimõtete ümberkujundamisest. Muudatused puudutavad peamiselt CGAP, CFSA, CCSA sertifikaatide omanikke ja eksamiteks valmistujaid...

Tone at The Top - juuni väljaanne

Ilmunud on IIA e-väljaande Tone at The Top juunikuu number.  Tone at The Top on IIA veebipõhine tasuta väljaanne, mis annab ettevõtete juhatustele, auditikomiteedele ja juhtidele infot n...

Andmekaitse üldmäärus on jõustunud

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation) jõustus 25. mail 2018 pärast seda, kui organisatsioonid kogu Euroopas ja kaugemal on teinud jõulisi ettevalmistusi...

Uued suunised kapitali auditeerimiseks

Baseli pangajärelevalve komitee (Basel Committee on Banking Supervision) tugevdas kapitali adekvaatsuse hindamise juhiseid võttes arvesse mitmeid ülemaailmseid finantskriise.

Uus pettustevastane aruanne

Altkäemaksu ja korruptsiooni vähendamiseks on organisatsioonid üle maailma mõistnud viimasel kümnendi vajadust rakendada altkäemaksu programme. Uus aruanne rõhutab siseauditi rolli olulis...

CBOK-i sidusrühmade aruanne

Uuringud näitavad, et huvirühmad vajavad siseauditilt enamat Hiljutine globaalne siseauditi ühiste teadmiste kogu (CBOK) sidusrühmade uuringu aruanne "Strateegiliste riskide auditeerimin...

IIA uus raamat IPPF-i rakendamisest

IIA on välja andnud uue siseauditi kutsetegevuse raampõhimõtete (IPPF) rakendamist kirjeldava raamatu „Applying the International Professional Practices Framework, 4th Edition“.