CIA eksam uueneb 1.01.2019

Kuupäev
22.11.2018 - 20:46
Sisu

CIA sertifikaadi eksami muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2019.

Miks? CIA eksami sisu asjakohasuse ja ajakohasuse tagamiseks eksami kõigis kolmes osas viis IIA läbi globaalse uuringu. Eesmärk oli välja selgitada siseaudiitorite jaoks kõige olulisemad teadmised, oskused ja võimed. Selle uuringu tulemused tõid esile selge vajaduse uuendada CIA eksamit selliselt, et selles kajastuksid siseauditi kutseala muutused ja areng tervikuna.

cia-exam-syllabi-revisions-banner.png

Kuidas?

  • Kolm eksamiosa on tasakaalustatud, selged ja ühtlased
  • Eksamitekstide osade minimaalne dubleerimine ja kattumine
  • On kooskõlas IIA rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse standarditega
  • On kooskõlas ülemaailmse siseauditi tänase praktikaga
  • Hõlmab eksamitegijate teadmisi, oskusi ja võimeid, mis kinnitavad siseaudiitori pädevust ja võimekust.

Millal? Ajakohastatud CIA eksam jõustub 1. jaanuaril 2019. Eksam on inglise keeles. Iga eksamiks valmistuja peab tutvuma CIA eksami muudatustega ja leidma endale parima viisi individuaalõppe läbimiseks ja eksami sooritamiseks.

Vaadake läbi ka need käsiraamatud:

Rohkem infot IIA kodulehelt.

Jaga sotsiaalmeedias