Liikmed

Ühingus on 2021.a detsembri alguse seisuga 274 tegevliiget (vt graafikut), kellest ca 40% on ühingusse kuulunud 10 ja enam aastat. ESAÜ liikmeskond on kasvanud pea 30% perioodil 2014-2019. Koroona pandeemia tõi 2020.a väikese languse, mida on näha ka graafikult.

Liikmete kaudu on ühingus esindatud üle 120 ettevõtte ja organisatsiooni, sh ministeeriumid, pangad, kindlustusseltsid, audiitorettevõtjad, riigi äriühingud. ESAÜ liikmetest üle 50% on erasektorist ning ülejäänud on avalikust ja kolmandast sektorist või pole nende töökoht teada.

graafik_2021_jaan-dets.png

Ühingul on asutaja-, tegev-, üliõpilas-, au- ning toetajaliikmed. Liikmed peavad vastama The Institute of Internal Auditors ( IIA) nõuetele:

  • kõik ühingu liikmed peavad olema IIA liikmed;
  • Certified Internal Auditor (CIA) kutsetunnistuse omanikud on automaatselt ühingu liikmelisuse nõuetele vastavad;
  • ühingu liikmeks saamist ei tohi takistada isiku sugu, usuline kuuluvus, seksuaalne orientatsioon, rass, rahvus või muu asjaolu, mis ei ole seotud isiku kompetentsi või iseloomuga, välja arvatud need asjaolud, mis on kehtestatud Eesti õigusaktidega.

Auliikmed

ESAÜ liikmete nimekiri

Nimi Ettevõtesorteeri kasvavalt Sertifikaadid

Anna Netšajeva

Viljandi Vallavalitsus

Marika Aaso

Viljandi Linnavalitsus
CGAP

Liivia Kruusmägi

Viljandi Linnavalitsus

Ellen Kass

Vihurimäe OÜ
AS
CGAP
CIA

Aive Adler

Varstu Kool
ASSA
CGAP

Kairi Leemets

Välisministeerium
ASSA
CGAP

Inna Koit

Transpordiamet

Signe Kalamees

Telia Eesti AS
ASSA
CGAP

Lily Salus

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Piret Vaask

Tartu Ülikooli Kliinikum SA
CGAP

Merle Tamra

Tartu Ülikool

Pille Vider

Tartu Ülikool

Jaanus Tammjärv

Tartu Ülikool
ASSA
CGAP

Raivo Bachmann

Tartu Linnavalitsus, Sisekontrolli osakond
ASSA
CGAP

Kaire Prems

Tallinna Tehnikaülikool
ASSA
CGAP

Inga Meister

Tallinna Tehnikaülikool
ASSA
CGAP

Anni Alas

Tallinna Tehnikaülikool

Kristi Vinkel

Tallinna Sadam AS

Jaanus Rajamets

Tallinna Linnakantselei, sisekontrolöri teenistus

Lee Roosaar

Tallinna Linnakantselei
CGAP

Ave Sonn

Tallinna Kaubamaja Grupp AS
CIA

Jaan Koppel

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Veronika Heinmets

Tallinna Kaubamaja Grupp AS
AS
CIA

Elise Nassar

Tallink Grupp AS

Marii Kõima

Swedbank AS

Oliver Gross

Swedbank AS
AS
CGAP
CIA
QA

Iren Võitra

Swedbank AS

Kristi Hiob

Swedbank AS
CIA
CISA

Triin Liis Kuhlberg

Swedbank AS

Sirli Soosalu

Swedbank AS

Hallan Pärss

Swedbank AS

Julia Bezrukova

Swedbank AB Eesti filiaal

Kersti Pung

Sotsiaalministeerium

Evelin Pungas

Sotsiaalministeerium

Ene Kröönström

Sotsiaalministeerium
ASSA
CGAP

Siret Maremäe

SM Konsultatsioonide OÜ
AS
CIA

Tanel Nargla

SK ID Solution AS

Krisi Pungas

Siseministeerium
ASSA
CGAP
QA

Maarja Roose

Siseministeerium
ASSA
CGAP
QA

Anne Sillaots

Siseministeerium

Tarmo Olgo

Siseministeerium

Kadri Tenno

Siseministeerium

Helena Ambrozevits

Siseministeerium

Väino Sarnet

Silpower AS
AS
CFE
CGAP
CIA

Anne Pekri

SEB Pank AS

Liia Tiks

SEB Pank AS
CIA

Kuldar Ojang

SEB Pank AS
CCSA
CIA

Marve Kaasik

SEB Pank AS

Ivo Leetmaa

SEB Pank AS
AS
CIA

Aive Liblik

SEB Pank

Randar Lohu

Saku Vallavalitsus

Ülle Tänav

Saaremaa vallavalitsus

Triin Rõigas

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
ASSA
CGAP

Heli Kari

SA Eesti Teadusagentuur

Rein Almet

Rimi Eesti Food AS

Teet Tomson

Riigimetsa Majandamise Keskus

Piret Lantin

Riigimetsa Majandamise Keskus
ASSA
CGAP
QA

Karolin Kirikal

Riigikontroll

Helina Loid-Kudu

Riigi Tugiteenuste Keskus

Jaak Evert

Riigi Tugiteenuste Keskus
ASSA
CGAP

Kati Luukas

Riigi Kinnisvara AS
ASSA
CGAP

Viktoria Sofilkanitš

Riigi Kinnisvara AS
AS
CIA

Helena Valdmaa

Ramirent Shared Services AS

Bert-Erik Saluveer

Ramirent Grupp
AS
CIA

Andre Kaldamäe

Ramirent Grupp
AS
CFE
CIA
QA

Mariliis Laula

Rahandusministeerium

Kaisa Kallas

Rahandusministeerium
CGAP

Elis Kõrvek

Rahandusministeerium

Liina Võrklaev

Rahandusministeerium
ASSA
CGAP

Mart Pechter

Rahandusministeerium
ASSA
CGAP
CIA

Anu Alber

Rahandusministeerium
ASSA
CGAP

Ailen Vali

Rahandusministeerium
ASSA
CGAP

Eliina Tüvi

Rahandusministeerium

Ingrid Kuld

Rahandusministeerium
CGAP

Kaur Siruli

Rahandusministeerium
ASSA
CGAP

Gert Schultz

Rahandusministeerium

Natalja Ivanova

Quanloop Group OÜ

Silvia Eigo

Q Audit OÜ

Evelin Lindvers

PricewaterhouseCoopers AS

Jelena Soboleva

PricewaterhouseCoopers Advisors AS

Liina Arumägi

PRIA

Jaanika Solom

Põllumajanduse Registrite- ja Informatsiooni Amet

Martti Mölder

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Kairi Kork

Politsei- ja Piirivalveamet
ASSA
CGAP

Ivar Kangro

Politsei- ja Piirivalveamet

Heli Laasik

Politsei- ja Piirivalveamet
CGAP

Aili Murumägi

Politsei- ja Piirivalveamet

Martin Karu

Politsei- ja Piirivalveamet
ASSA
CGAP

Ene Ruus

Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Riina Kitt

OÜ Idee Disain

Kirti Rebane

OÜ Artestan

Terje Keerberg

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing
ASSA
CGAP
QA

Julia Romanovitch

Monese Ltd Eesti Filiaal

Olga Rogoznikova

MILMIR OÜ

Merike Rabi

Medivar OÜ
AS
CIA
QA

Meeli Õismaa

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Õie Soovik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ASSA
CGAP

Birgit Aasa

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ASSA
CGAP

Heikko Mäe

Magnum Veterinaaria AS

Alar Ilbis

Maaeluministeerium

Triin Kepler

Maaeluministeerium

Marika Adler

Maaeluministeerium

Margit Krieger

Maaeluministeerium
ASSA
CGAP
CIA
QA

Agnes Samberk

Maaeluministeerium

Marin Korela

Luminor Bank AS
AS
ASSA
CGAP
CIA
QA

Inga Duda

Luminor Bank AS

Karin Grents

Luminor Bank AS
CIA

Stella Iis

Luminor Bank AS

Aire Kirss

Luminor Bank AS

Tuulikki Uluots

Luminor Bank AS

Auri Loog

Luminor Bank AS
AS
CIA

Marit Ojamaa

LHV Pank AS

Relika Mell

LHV Pank AS
AS
CIA

Ele Pajusaar

LHV Pank AS

Maris Lepik

LHV Pank AS
AS
ASSA
CGAP
CIA

Karin Kuusk

LHV Pank AS

Ieva Grigaliunaite

Leibur AS
CIA

Tarmo Tikk

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Krista Nelson

Kultuuriministeerium
ASSA
CGAP

Helen Heiter

Kultuuriministeerium
CGAP

Lily Jallai

Kroonpress AS

Anna Di Gregorio

KPMG Switzerland
AS
CGAP
CIA
QA

Kristina Kips

KPMG Baltics OÜ

Risto Viirg

KPMG Baltics OÜ
CGAP

Talvi Roosmaa

KPMG Baltics OÜ
AS
ASSA
CGAP
CIA
QA

Viljar Alnek

KPMG Baltics OÜ
AS
CFSA
CGAP
CIA
CRMA
QA

Kerdo Puusalu

KPMG Baltics OÜ

Liina Lember

KPMG Baltics OÜ

Karen Einre

KPMG Baltics OÜ
AS
CIA

Kärt Blumberg

KPMG Baltics OÜ

Tanel Kullison

KPMG Baltics OÜ

Indrek Alliksaar

KPMG Baltics OÜ

Kaire Piiroja

KP Finants OÜ

Katrin Ojala

KirkeTenel Konsultatsioonid OÜ

Ahto Eesmäe

Keskkonnatasuosakond, Keskkonnaamet
ASSA
CGAP

Kristi Graf

Keskkonnaministeerium
CGAP

Maarja Kilter

Keskkonnaministeerium
ASSA
CGAP
QA

Kadi Kuusemäe

Keskkonnaministeerium
CGAP

Ain Kabal

Keskkonnaministeerium

Bernd Rannamägi

Keskkonnaministeerium

Heli Jalakas

Keskkonnaministeerium
QA

Maria Ottesson

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
ASSA
CGAP

Mare Mark

Keskkonnaamet

Helje Kinger

Kaitsevägi

Mati Veedla

Kaitsevägi

Virve Rukholm

Kaitsevägi
ASSA
CGAP
QA

Kristel Künnap

Kaitsevägi

Apo Oja

Kaitseministeerium

Karin Karpa

Justiitsministeerium
QA

Terly Toomast

Justiitsministeerium

Kleiri Vest

Justiitsministeerium

Andres Kivi

Juhendus OÜ

Olga Kossinskaja

JOV Finance OÜ

Urmas Tross

Jõhvi Vallavalitsus

Olga Janson

Inbank AS

Dmitri Markov

Inbank AS
CIA

Siiri Ladva

If P&C Insurance AS

Reet Kontkar

Ida-Tallinna Keskhaigla AS
ASSA
CGAP
QA

Irina Somova

I.S.Audiitorteenuste OÜ

Anna-Mari Oomer

Holm Bank AS
AS
ASSA
CGAP
CIA

Marit Jaaniste

Haridus- ja Teadusministeerium

Kristel Salum

Haridus- ja Teadusministeerium
CGAP

Eve Sild

Haridus- ja Teadusministeerium

Evald Veldemann

Haridus- ja Teadusministeerium

Merle Plovits

Haridus- ja Teadusministeerium
CGAP

Guido Viik

Guido Viik OÜ

Merili Kiipus

Grant Thornton Baltic OÜ

Kai Paalberg

Grant Thornton Baltic OÜ
ASSA
CGAP

Riin Stamm

Grant Thornton Baltic OÜ
AS
ASSA
CGAP
CIA
QA

Marion Mang

G2M Konsultatsioonid OÜ

Vilmar Vahe

Finantsinspektsioon
CISA

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Külli Krutto

Finantsinspektsioon

Priit Kiilmaa

Finantsinspektsioon

Eneli Litvinov

Finantsinspektsioon

Maris Mägi

Finantsinspektsioon

Lauri Plutus

Euroopa Parlament
AS
CGAP
CIA

Laura Lätt

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ASSA
CGAP

Deivi Kiviste

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ASSA
CGAP

Janika Veermäe

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ASSA
CGAP

Erki Usin

Ernst & Young Baltics AS
AS
CIA
QA

Teet Tamme

Ernst & Young Baltic AS

Alice Niinemäe

Ernst & Young Baltic AS

Anne Hansberg

ERJK

Olga Usatenko

ERGO Insurance SE

Anna Kon

Enefit Green AS
AS
CFE
CIA
CRMA

Arlet Rebane

Elisa Eesti AS
AS
CIA

Siiri Koplimaa

Eesti Töötukassa
ASSA
CGAP

Merike Riima

Eesti Raudtee AS

Taavi Saat

Eesti Raudtee AS

Kadi Peets

Eesti Rahvusringhääling
ASSA
CGAP
QA

Piret Kustasson

Eesti Post AS
ASSA
CGAP

Juhan Kull

Eesti Pank
AS
CIA
CISA

Janno Kase

Eesti Pank
AS
CIA
CISA

Alina Green

Eesti Pank
ASSA
CGAP

Henn Oit

Eesti Pank
CISA
CRMA

Katrin Mürk

Eesti Loto AS
CIA

Martin Pedosk

Eesti Lennuakadeemia
ASSA
CGAP

Rait Reinaru

Eesti Kultuurkapital

Oksana Korženkova

Eesti Keskkonnateenused AS
ASSA
CGAP

Tiina Kralla

Eesti Haigekassa
ASSA
CGAP

Erly Feld

Eesti Haigekassa
ASSA
CGAP

Tatjana Parts

Eesti Energia AS

Erik Štarkov

Eesti Energia AS
AS
CIA
CRMA

Merje Kurm

Eesti Energia AS

Katrin Pärnpuu

Eesti Energia AS

Kati-Helen Peegel

Eesti Energia AS
CIA

Liina Põldniit

Coop Pank AS
ASSA
CGAP

Doris Bergmanis

Coop Pank AS
AS
CIA
QA

Anne-Jana Prant...

ComplyWise OÜ

Tiina-Kai Vürst

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal

Anne Pilvet

Colonna Varahaldus OÜ

Kristi Selgis

Circle K Eesti AS

Ria Värsi

Brytta OÜ

Diana Kutkina

Brytta OÜ

Roman Laidinen

BLRT Grupp AS
AS
CIA

Margus Audova

Bigbank AS
ASSA
CGAP
CIA

Karin Rätsep

Bigbank AS
AS
CIA
QA

Mare Timian

Auditores OÜ
CGAP

Anastassia Hohlova

Audit Advisory OÜ

Liina Tamm

Audit Advisory OÜ
CIA

Annika Kütt

Audiitortegevuse Järelevalve nõukogu

Andres Palumaa

AS TBB pank

Tiina Vask

AS TBB pank
AS
CIA
CRMA

Ainika Ööpik

AS Tallinna Sadam
CGAP

Jekaterina Markus

AS Swedbank

Jaan Suve

AS SEB Pank

Tarmo Kikas

AS Harju Elekter

Kärt Vahtra

Arkland OÜ
AS
ASSA
CGAP
CIA

Svetlana Aleksejeva

Amanbir OÜ
AS
CPIA
PIA

Aleksandra Hleb...

Albiorix OÜ

Merle Plaado

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
ASSA
CGAP

Piret Zahkna

Agere OÜ

Regina Laush

Admiral Markets AS

Andres Kalda

Adelson Advisory OÜ

Kristiina Tohver

ABB AS

Monika Onufreitsuk

CIA

Hannes Vahemäe

Katrin Paju

Rutt Urbsalu

Viktoria Kutshi...

Tarmo Hellat

CGAP

Merit Leib

Mart Sepp

Nele Jaago

CGAP

Ave Verk

Margit Männiksaar

Darja Ahmarova

Eve Riga

Marianna Gudinova

Merike Hvalõnski

CIA
QA

Hedy Hoomatalu

ASSA
CCSA
CGAP
QA

Siret Valk

Krista Jakobson...

Agnes Halling

Urmas Sadu

CIA

Villu Vaino

Irina Jerjomina

ACCA
CIA

Eve-Lyn Korka-Suur

Anne Hurt

ASSA
CGAP

Meelis Trepp

Liikmelisus peatatud