Baltikumi siseaudiitorite ühingute juhatused jagasid sertifitseerimise kogemusi

Kuupäev
Sisu

IIA Eesti, IIA Läti ja IIA Leedu juhatuse liikmed on ellu kutsunud veebi-formaadis ümarlaua, et ühiselt arutada ühingutele olulisi teemasid ja küsimusi. Ümarlaua eesmärgiks on jagada ideid ja vahetada kogemusi Baltikumi siseaudiitorite ühingute tegevusega seoses. 

20. juunil toimus kolmas ühine ümarlaud, kus arutleti teemadel:

 1. Sertifitseerimine avalikus sektoris
 2. Tegevused sertifitseerimise edendamiseks
 3. Ühingute liikmete huvide ja väärtuste kaitsmine suhetes avaliku võimu, ärisektori ning avaliku arvamusega (advocacy)

esau_logo_est_0.pngiia_lithuania.jpgieksejo-auditoru-instituts-konference-en.png

Kolmanda ümarlaua arutelust selgus, et Leedus oli avaliku sektori siseaudiitoritele spetsiaalne programm ja sertifitseerimissüteem, mille töötas välja ja mida koordineeris Leedu Rahandusministeerium. Paraku see programm lõpetas tegevuse paar aastat tagasi ja praegu puudub Leedu avaliku sektori siseaudiitoritel sertifitseerimissüsteem. Leedu siseaudiitorid saavad osta koolitusi vabalt koolitusturult. Leedus ei ole paljud avaliku sektori siseaudiitorid IIA Leedu liikmed ega osale IIA Leedu korraldatavatel koolitustel kas sis hinna või pakutavate teemade tõttu.

IIA Leedu osales perioodil 2018-2019 sisekontrolli ja avaliku sektori siseauditi õigusaktide ajakohastamise protsessis, kus nad esitasid ettepaneku lisada õigusakti otsene viide IIA rahvusvahelistele standarditele. Kahjuks see ettepanek lükati tagasi, mis tähendab, et Leedus ei tunnista IIA rahvusvahelisi standardeid praegu ükski ametliasutus.

Lätil on seevastu siseaudiitoritele sertifitseerimiseksam. Sertifikaadi olemasolu on kohustuslik siseauditi juhile ja teistele siseaudiitoritele on see soovitatav. Sertifikaadi eksamil on 10 osa:

 1. avaliku halduse struktuur
 2. standardid ja riiklik regulatsioon 
 3. siseauditi ja auditi universumi liigid
 4. mõjuhindamise protsess
 5. riskijuhtimine
 6. sisekontroll
 7. valimite tegemine
 8. avaliku sektori auditi universum
 9. siseauditi juhtimine
 10. finantsplaneerimine ja raamatupidamine avalikus sektoris.

Sertifikaadi eksamit saab teha Lätis kaks korda aastas. Küsimused on avalikult internetis kättesaadavad ilma vastusteta. Kokku on 500 küsimust, millest süsteem valib eksamiks juhuvalimiga välja 125 küsimust. 

Eestis kehtiva süsteemini, kus IIA siseauditeerimise kutsetegevuse standardid on kehtestatud määrusega, soovivad jõuda ka Läti ja Leedu. See aitaks kaasa nii siseaudiitorite ameti suuremale väärtustamisele, tõstaks siseaudiitorite mainet ning ka siseaudiitorite töötasu. Nii saaks luua eelise ja suurema motivatsiooni just sertifitseeritud siseaudiitoritele. 

Jaga sotsiaalmeedias