IIA avab sertifikaatide registri

Kuupäev
Sisu

IIA annab teada, et on välja arendamas sertifikaatide registrit, mis tehakse avalikuks 2019. aastal. IIA väljaantavate sertifikaatide register pakub senisest enam  läbipaistvust, näiteks sertifikaatide kehtivuse osas. IIA selgitab, et sarnased registrid on tavapraktika ka muude sarnaselt väljastatavate sertifikaatide puhul. Registrisse lisatakse kõik IIA väljastatud sertifikaadid, et anda nii tööandjatele kui tööpakkujatele võimalus kontrollida sertifikaatide autentsust.

Lähtudes IIA standarditest, peavad kõik sertifikaadiomanikud täitma ja raporteerima iga-aastaselt pideva enesetäiendamise (CPE) tundide nõudeid, et tagada oma sertifikaatide kehtivus. Sertifikaadiomanikud, kes ei täida pideva enesetäiendamise nõudeid, IIA sertifikaatide registrisse ei lisata, sest nende sertifikaadid on mitteaktiivsed.

Sertifikaatide registris kajastub järgmine info:

  • Sertifikaadiomaniku ees- ja perekonnanimi
  • Sertifikaadi ID number
  • Sertifikaadi staatus
  • Asukohariik

Tagamaks vastavus isikuandmetega seotud nõuete ja õigusaktidega, on info lisamine registrisse vabatahtlik. Sertifikaadiomanikud lisatakse registrisse, kui nad raporteerivad oma 2018. aasta CPE tunnid. Täiendavad võimalused registris info kajastamiseks tehakse kättesaadavaks 2019. aastal, kui register avatakse.

Täiendav info IIA kodulehel 

Jaga sotsiaalmeedias