Valminud on AudS-i muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus

Kuupäev
Sisu

Hea ühingu liige!

Kutsume Sind tutvuma audiitortegevuse seaduse (AudS) muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VTK)*, mille Rahandusministeerium on esitanud kõigile huvigruppidele, sh ESAÜ-le arvamuse kujundamiseks. 

VTK on täismahus leitav eelnõude infosüsteemist SIIN

Kavandatavad seadusemuudatused on suunatud siseaudiitori kutsetegevuse kohandamisele muutunud oludega. 

Peamised eelnõuga saavutatavad tulemused on:

  • Juba omistatud siseaudiitori kutsed ja kutsetasemed jäävad kehtima seni, kuni täidetakse kutse säilitamise nõudeid;
  • Muudetakse siseaudiitori kutsete struktuuri: uue struktuuri kohaselt ei omistata enam avaliku sektori üksuse ja ühingu siseaudiitori kutsetasemeid, jäävad atesteeritud siseaudiitori ja avaliku sektori siseaudiitori kutsed;
  • Kujundatakse sobivaim uus lahendus avaliku sektori siseaudiitori kutse sisustamiseks (lahendusvariandid toodud allpool);
  • Eemaldatakse nõue kohustusliku täiendusõppe koolitusi audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni (SAKK) poolt tunnustada.

Uute lahendustena avaliku sektori siseaudiitori kutse sisustamiseks pakutakse kolme varianti (siin toodud kokkuvõtlikult, põhjalikuma käsitluse leiab VTK-st):

Variant 1 - loobuda nõudest, et avaliku sektori (sh täidesaatva riigivõimu) asutuses siseaudiitori ülesandeid täitev isik peab üldse omama mingit siseaudiitori kutset/-taset;

Variant 2 - avaliku sektori asutuses iseseisvalt siseaudiitori kutsetegevusega tegelejale (aruande allkirjastajale AudS § 75 tähenduses) panna üleminekuaja (kolm aastat) möödumisel kohustus omada atesteeritud siseaudiitori kutset (võrdsustatud CIA-ga);

Variant 3 - sisustada avaliku sektori siseaudiitori kutse teisiti – asendada CGAP-i sertifikaadi tunnustamine edaspidi Eesti kohaliku siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (SAS) eksamiga, mida on täiendatud riigi- ja haldusõiguse alamosa (RHÕ) mooduli ning sobivate osadega vandeaudiitorite eksami alamosadest (juhtimine, riskihaldus, infotehnoloogia).

Pane tähele! Oled oodatud avaldama arvamust, millist ülaltoodud variantidest eelistad. Palun tee oma valik meie küsitluslehel hiljemalt 16. oktoobriks SIIN

Vastuseid arvestatakse ESAÜ arvamuse kujundamisel. Küsimuste korral kirjuta palun e-posti aadressil info@siseaudit.ee.

Ette tänades

ESAÜ juhatus

 

* Väljatöötamiskavatsus (VTK) on arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust.

Jaga sotsiaalmeedias