VTK

Küsitluse tagasiside AudS muutmiskavatsusele

Arvamuse küsimine ESAÜ liikmeid kutsuti oktoobris tutvuma audiitortegevuse seaduse (AudS) muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VTK*). Meie liikmetel paluti avaldada arvamust, millis...
Asu VTK jälgima