Juhatus

 

ESAÜ juhatuses on põhikirja järgi 5-7 liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige, teovõimeline füüsiline isik, kellel on laitmatu reputatsioon ning kes valdab suhtlustasandil inglise keelt. Juhatus saab üldkoosolekult volitused kaheks aastaks. Juhatuse esimehe, aseesimehe ja finantsjuhi valivad juhatuse liikmed endi hulgast. Juhatuse liikme töö eest tasu ei maksta, tegutseme pro bono.

Alates 25.05.2021 on ESAÜ juhatuse liikmed ja nende rollid järgmised:

  • Piret Lantin, juhatuse esimees

Vastutusvaldkond: juhatuse töö korraldamine, koolitused ja seminarid.

  • Janika Veermäe, juhatuse aseesimees

Vastutusvaldkond: rahvusvaheline koostöö.

  • Arlet Rebane, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: IT-arendused, eestisisesed koostöösuhted.

  • Laura Lätt, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: finantsjuht.

  • Gert Schultz, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: liikmeskonnaga seotud teenused, eestisisesed koostöösuhted, sh koostöö kõrg- ja ülikoolidega.

  • Krista Nelson, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: sertifitseerimisküsimused, eestisisesed koostöösuhted.

  • Terje Keerberg, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: sertifitseerimisküsimused, eestisisesed koostöösuhted, koostöösuhted Lõuna-Eestis.

Jaga sotsiaalmeedias