Juhatus

 

ESAÜ juhatuses on põhikirja järgi 5-7 liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige, teovõimeline füüsiline isik, kellel on laitmatu reputatsioon ning kes valdab suhtlustasandil inglise keelt. Juhatus saab üldkoosolekult volitused kaheks aastaks. Juhatuse esimehe, aseesimehe ja finantsjuhi valivad juhatuse liikmed endi hulgast. Juhatuse liikme töö eest tasu ei maksta, tegutseme pro bono.

Alates 25.05.2021 on ESAÜ juhatuse liikmed ja nende rollid järgmised:

  • Piret Lantin, juhatuse esimees

Vastutusvaldkond: juhatuse töö korraldamine, koolitused ja seminarid (Chairman of the Board; training and development).

  • Janika Veermäe, juhatuse aseesimees

Vastutusvaldkond: rahvusvaheline koostöö (Vice-chairman of the Board, international cooperation).

  • Arlet Rebane, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: IT-arendused, eestisisesed koostöösuhted (member of the board in charge of IT developments, cooperation with Estonian partners)

  • Laura Lätt, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: finantsjuht (member of the board, treasurer).

  • Gert Schultz, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: liikmeskonnaga seotud teenused, eestisisesed koostöösuhted, sh koostöö kõrg- ja ülikoolidega (member of the board in charge of member services, cooperation with Estonian partners, partnership with universities)

  • Krista Nelson, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: sertifitseerimisküsimused, eestisisesed koostöösuhted, (member of the board in charge of certifications, cooperation with Estonian partners)

  • Terje Keerberg, juhatuse liige

Vastutusvaldkond: sertifitseerimisküsimused, eestisisesed koostöösuhted, koostöösuhted Lõuna-Eestis (member of the board in charge of certifications and cooperation with Estonian partners in South Estonia)