Juhatus

img-1845_2_1.jpg

Pildil juhatuse liikmed (vasakult): Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja endine tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub juhatuse liige Tarmo Olgo.

ESAÜ juhatuses on põhikirja järgi 5-7 liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige, teovõimeline füüsiline isik, kellel on laitmatu reputatsioon ning kes valdab suhtlustasandil inglise keelt. Juhatus saab üldkoosolekult volitused kaheks aastaks. Juhatuse esimehe, aseesimehe ja finantsjuhi valivad juhatuse liikmed endi hulgast. Juhatuse liikme töö eest tasu ei maksta, tegutseme pro bono.

ESAÜ juhatus on 7-liikmeline. Alates 15.05.2019 on juhatuse koosseis ja rollid järgmised:

Mare Timian, juhatuse esimees
Vastutusvaldkond: juhatuse töö korraldamine ja liikmeskonnaga seotud teenused (Chairman of the Board; also in charge of member services)
Kontakttelefon: 5137347, e-post: mare.timian@siseaudit.ee

Janika Veermäe, juhatuse aseesimees
Vastutusvaldkond: Rahvusvaheline koostöö (member of the board in charge of international cooperation) (Vice-chairman of the Board)
Kontakt: e-post: janika.veermae@siseaudit.ee

Terje Keerberg, juhatuse liige
Vastutusvaldkond: Eestisisesed koostöö- ja partnerlussuhted (sh Riigikontroll, audiitorettevõtted, teised kutseühingud) (member of the board in charge of partnership and collaboration with Estonian partners), Partnerluse ja lobitöö komisjon (partnership and advocacy committee)
Kontakttelefon: 5083017, e-post: terje.keerberg@siseaudit.ee

Ainika Ööpik, juhatuse liige
Vastutusvaldkond: finantsjuht (treasurer), sertifitseerimisküsimused (member of the board in charge of certifications), Siseaudiitorite kutsekomisjoni liige (member of internal audit professional commission), 
Kontakt: e-post: ainika.oopik@siseaudit.ee

Piret Lantin, juhatuse liige
Vastutusvaldkond: Koolitus- ja arenduskomisjoni liige, koostöö kõrg- ja ülikoolidega (member of the board in charge of training & development and partnership with universities)
Kontakttelefon: 5038530, e-post: piret.lantin@siseaudit.ee

Tarmo Olgo, juhatuse liige
Vastutusvaldkond: sertifitseerimisküsimused (member of the board in charge of certifications), Siseaudiitorite kutsekomisjoni liige (member of internal audit professional commission), IIA standardite töörühm (IIA standards workgroup)
Kontakt: e-post: tarmo.olgo@siseaudit.ee

Jaak Evert, juhatuse liige
Vastutusvaldkond: Eestisisesed koostöö- ja partnerlussuhted Lõuna-Eestis, kodulehe toimkonna liige (tõlkeartiklid) (member of the board in charge of partnership and collaboration with Estonian partners in South-Estonia; member of IIA Estonia web page team), Partnerluse ja lobitöö komisjon (partnership and advocacy committee)
Kontakttelefon: 56893712, e-post: jaak.evert@siseaudit.ee