Komisjonid ja töörühmad

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad komisjonid ja töörühmad.

Ühingu alalised komisjonid:

  1. Koolitus- ja arenduskomisjon
  2. Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon
  3. Eetikakomisjon
  4. Revisjonikomisjon

Ühingu töörühmad:

  1. IIA standardite töörühm: Anu Alber, Tiina Vask, Karin Karpa, Evelin Pungas
  2. Aastakonverentsi korraldamise töörühm: Karin Karpa, Evelin Pungas, Piret Lantin, Laura Lätt
  3. Kodulehe toimkond: Mare Timian (peatoimetaja) ja liikmed Hedy Hoomatalu, Deivi Kiviste ja Jaak Evert 
  4. Audititarkvara E-dok siseauditi mooduli arendamise töörühm: Maria Ottesson (projektijuht) ja liikmed Piret Lantin, Margit Krieger, Janno Kase, Mare Timian, Roman Laidinen, Merili Kiipus