Artiklid

Meie parimad aastal 2019

Ühingu juhatus kuulutas Aasta Parimate Konkursi 2019 võitjad välja ühingu jõuluseminaril Tallinnas 4. detsembril. Tunnustasime ja tänasime aasta parimaid kolmes kategoorias: Aasta Tegu, ...

Käisime kolleegidel külas Maaeluministeeriumis

Meile väga meeldib külas käia! Seekord käisime külas oma kolleegidel Maaeluministeeriumis, kus 19. märtsil toimus meie liikmete poolt väga armastatud järjekordne üritus „Kolleegile Külla“...

Rahvusvaheline ümarlaud jōudis juubelini

Eelmise nädalaga sai punkti pikalt ettevalmistatud juubeliüritus - 5. rahvusvaheline siseaudiitorite ümarlaud "Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable 2019". Juubelinumbriga ...

Siseaudit kui tõhusa juhtimise vahend

Maikuu on ülemaailmne siseauditi kuu. Eesti Siseaudiitorite Ühing tähistab seda iga-aastast sündmust mitmete ettevõtmiste, artiklite ja publikatsioonide avaldamisega. ESAÜ teeb koostöö t...

Mida te õppisite oma viimasest auditist?

Artikli autor Mike Jacka (pildil) ütleb, et selles artiklis jagatud mõttevahetus algas ühest blogipostitusest, kus ta arutles ettevõtluse ja siseauditi seoste teemadel, mille algatajaks o...

ESAÜ osales ECIIA üldkoosolekul Madriidis

ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing üldkoosolek toimus Madriidis 6. oktoobril 2018. ECIIA-s on 33 liikmesorganisatsiooni Euroopa riikidest ning mõned riig...

Kolleegil külas Lennuakadeemias

Alati väga oodatud ESAÜ ürituste sarja “Külla kolleegile” raames käisime külas kolleegidel Eesti Lennuakadeemias 20. juunil. Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ja kvaliteedijuht Jaan...

Eesti Haigekassa siseaudit

Eesti Haigekassa (EHK) on avalik-õiguslik organisatsioon, mis korraldab riiklikku ravikindlustust. Haigekassa ülesandeks on tagada ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus ning inimestele ...

Ohumärkide teemaline infohommik

ESAÜ liikmetel huvitav võimalus osaleda pettuseteemalisel hommikuseminaril Keskkonna Investeeringute Keskuses (edaspidi KIK) 7. oktoobril 2015. KIK siseaudiitor Siiri Koplimaa andis meil...

Talitluspidevuse teemaline infohommik

23. septembril 2015 toimus infohommik teemal "Talitluspidevus" (Business Continuity), seda juhtis Eesti Panga riskijuht Aalo Kukk. Infohommikul osalejate kohad said täis ühe päevaga. Suu...