Artiklid

Mida te õppisite oma viimasest auditist?

Artikli autor Mike Jacka (pildil) ütleb, et selles artiklis jagatud mõttevahetus algas ühest blogipostitusest, kus ta arutles ettevõtluse ja siseauditi seoste teemadel, mille algatajaks o...

ESAÜ osales ECIIA üldkoosolekul Madriidis

ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing üldkoosolek toimus Madriidis 6. oktoobril 2018. ECIIA-s on 33 liikmesorganisatsiooni Euroopa riikidest ning mõned riig...

Kolleegil külas Lennuakadeemias

Alati väga oodatud ESAÜ ürituste sarja “Külla kolleegile” raames käisime külas kolleegidel Eesti Lennuakadeemias 20. juunil. Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ja kvaliteedijuht Jaan...

Eesti Haigekassa siseaudit

Eesti Haigekassa (EHK) on avalik-õiguslik organisatsioon, mis korraldab riiklikku ravikindlustust. Haigekassa ülesandeks on tagada ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus ning inimestele ...

Ohumärkide teemaline infohommik

ESAÜ liikmetel huvitav võimalus osaleda pettuseteemalisel hommikuseminaril Keskkonna Investeeringute Keskuses (edaspidi KIK) 7. oktoobril 2015. KIK siseaudiitor Siiri Koplimaa andis meil...

Talitluspidevuse teemaline infohommik

23. septembril 2015 toimus infohommik teemal "Talitluspidevus" (Business Continuity), seda juhtis Eesti Panga riskijuht Aalo Kukk. Infohommikul osalejate kohad said täis ühe päevaga. Suu...

Tartu siseaudiitorite kevadised infohommikud

ESAÜ infolehe avanumber (01/2014) kajastas Tartu infohommikuid uue algatusena, kuid nüüd võib juba rääkida juurdunud traditsioonist. Kuigi osalete hulgas on oma kindel tuumik, kes naljal...

Õigus olla unustatud!?

Siseaudiitorite Ühing ja Äripäev korraldasid sisekontrolli konverentsi teemal „Õigus olla unustatud“ 26. aprillil. Konverentsi fookus oli andmekaitsel 25. mail jõustuva isikuandmete kaits...

Käisime külas kolleegidel ühisministeeriumis

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 10. aprillil külas kolleegidel ühisministeeriumis. Külla tulnud siseaudiitoreid võõrustasid ühisministeeriu...

Auditiplaanid on loodud luhtuma

Artikli autor Mike Jacka (pildil) ütleb, et see teema sai alguse ühest tavalisest blogipostitusest, kus ta arutles Center for Creative Leadership blogis olnud artikli üle, mis käsitles et...

Arvestusala - mis see on?

Sihtasutus Kutsekoda analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul nimetuse all OSKA. OSKA raames koostatakse kord aastas ka ülevaade tööj...

Kolleegile Külla: Tallinna Tehnikaülikool

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 9. veebruaril külas Tallinna Tehnikaülikoolis. TTÜ rektor Jaak Aaviksoo tegi üritusele meeleoluka tervituse...