Atesteerimine

Siseaudiitori kutse ja/või kutsetaseme taotlemine

Vastavalt audiitortegevuse seadusele saavad siseaudiitorid taotleda atesteeritud siseaudiitori kutse või avaliku sektori siseaudiitori kutsetaseme.

Kutse/kutsetaseme andmist korraldab Rahandusministeerium ning info eksamite kohta leiate audiitortegevuse registrist (ATR). 

Kui atesteeritud siseaudiitori kutse taotlemiseks vajalikud nõuded on täidetud, saab avalduse kutse taotlemiseks esitada samuti läbi audiitortegevuse registri. Täpsema juhise kutse taotlemiseks leiate lehe paremast servast alajaotusest "Lisad".

Siseriiklikud täiendusõppe kohustuse täitmise nõuded ja nende täitmisest raporteerimine

Vastavalt audiitortegevuse seadusele § 67 lg 3 ja 4 on avaliku sektori siseaudiitor ning atesteeritud siseaudiitor kohustatud osalema ESAÜ või Audiitorkogu korraldatavas või ESAÜ, Audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni tunnustusega täiendusõppes. 

Täiendusõppe nõude täitmisest tuleb raporteerida Rahandusministeeriumile audiitortegevuse registri vahendusel kord aastas hiljemalt veebruari lõpuks. Raporteerida tuleb siseaudiitori tegevusaruande koosseisus, mis hõlmab eelnevat kalendriaastat (AudS § 159).

Täiendusõppe arvestusperiood algab vastavalt audiitortegevuse seadusele (§ 67 lõige 8) kutse või kutsetaseme saamise aastale järgneva kalendriaasta algusest.

Siseaudiitorite kutsekomisjon loeb audiitortegevuse seaduse § 67 lõigete 3 ja 4 mõistes tunnustatuks koolitused, mis vastavad IIA haldusdirektiivi nr 4 nõuetele. Seega tuleb nii IIA-le kui RM-ile raporteerides lähtuda IIA direktiivist nr 4. Kuigi sisu osas on sarnasus olemas, tuleb arvestada mõningase erisusega:

  • IIA-le tuleb raporteerida CIA puhul 40 CPE (1 CPE = mahuga 50 min koolitust, + sobivad ka muud CPE kogumise vormid)
  • RM-ile tuleb raporteerida CIA puhul 40 täiendusõppe tundi (1 tund = 45 min, koolitamise puhul saab arvestada kahekordselt, muud IIA-le sobivad vormid aga ei sobi).

Siseaudiitori kutsest ja/või kutsetasemest loobumine.

Loobumise taotluse esitamiseks tuleb siseneda audiitortegevuse registrisse. Seejärel valida jaotus "Kutsed ja tunnustused" ning valida all lehe servas nupp "Muuda". Otsida nimekirjast kutse, millest soovitakse loobuda ning märkida selle ees olev ringike. Edasti tuleb vajutada lehe allosas pealkirjale „Valitud kutse/kutsetaseme lõpetamise avalduse esitamine“. Mõne aja pärast võtab rahandusminister käskkirjaga kutse ära.

Täiendav teave

Ellen Kass, ellen.kass@fin.ee, 6113177, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik.

Jaga sotsiaalmeedias