CRMA - riskijuhtimise sertifitseeritud hindaja

CRMA sertifikaat (The Certification in Risk Management Assurance®on mõeldud siseaudiitoritele ja riskijuhtimise asjatundjatele, kellel on riskijuhtimise, valitsemise protsesside, kvaliteedihindamise ning kontrollsüsteemide enesehindamise kompetents.

Sertifikaadi omamine näitab võimet hinnata organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise protsesse ning pakkuda neis valdkondades nõu ja kindlustandvaid teenuseid.

Parim viis näidata oma pühendumust riskijuhtimise valdkonna edendaja ja teadmiste jagajana, on omandada CRMA sertifikaat.

2019-3153_cert-crma_logo_4c.png

Kui sinu eesmärk on olla  tippjuhtkonnale ja auditikomiteele usaldusväärne nõuandja ärikriitilistes teemades nagu riskijuhtimine, valitsemise protsesside ja kvaliteedi juhtimise hindamine ning kontrollsüsteemide enesehindamine, siis CRMA sertifikaat on mõeldud sulle.

Ametialased ja huvigruppide uuringud on näidanud, et siseaudiitorid saavad kasutada kogu oma professionaalset potentsiaali, kui pakuvad auditikomiteele ja tipp-juhtkonnale riskijuhtimise alaseid konsultatsioone ja kindlustandvaid teenuseid. 

CRMA sertifikaadi saamiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb 120-st valikvastustega küsimusest, eksam kestab 2,5 tundi. Eksamid toimuvad IIA poolt heakskiidetud Pearson VUE testimiskeskustes üle maailma. Eestis toimuvad eksamid Tallinnas, Vana-Lõuna tänaval, IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamile tuleb registreeruda CCMS süsteemis

Eksamile pääsemise eeltingimus on CIA sertifikaadi omamine. Samuti peab CRMA sertifikaadi saamiseks omama 5 a töökogemust siseauditi või riskijuhtimise valdkonnas.

CRMA sertifikaat on tunnustus siseaudiitori ametile. CRMA sertifikaadi omamine aitab sul näidata oma võimekust järgmises:

  • Osutad kindlustandvaid teenuseid sellistes olulistes äriprotsessides nagu riskijuhtimine ja valitsemine.
  • Koolitad auditikomitee liikmeid ja tipp-juhtkonda riski ja riskijuhtimise põhimõtete osas.
  • Keskendud organisatsiooni strateegilistele riskidele.
  • Lisad oma organisatsioonile väärtust.

Vt sertifikaadi ja eksami kohta täpsemat infot IIA lehel SIIN.

Meie kolleegide kogemused ja soovitused

Anna Kon, Eesti Energia AS siseauditi üksuse juht ja CRMA sertifikaadi omanik, kirjeldab sertifikaadi vajadust ja selle mõju siseaudiitori professionaalsele arengule järgmiselt:

CRMA sertifikaat ja õpingud selle omandamiseks suunavad siseaudiitorit järjekindlalt tõenäosuse ja mõju maailma. See tähendab, et need tegevused avavad siseaudiitorile riski vaate, lähenemise riskide hindamisele ja identifitseerimisele, rõhutavad vajadust metoodiliselt ja süstemaatiliselt pöörata tähelepanu organisatsiooni riskidele, nende juhtimise kvaliteedile ja maandamise efektiivsusele.

Tänapäeval, kus auditeerimine peaks toimuma riskide ilmnemisega samas tempos (auditing at the speed of risk), ei saa siseaudiitorid enam eirata pidevaid muutusi ärikeskkonnas ja ilmnevaid uusi riske, kaasa arvatud ka poliitilisi ja muid välisriske. Siseaudiitorid peavad pakkuma sellist auditi teenust, mis oleks ennetav, tulevikku suunatud ja hetkel aktuaalsetele riskidele keskenduv. Seda mõttelaadi õpib siseaudiitor, kes uurib ja loeb CRMA eksami sooritamiseks vajalikku kirjandust. Sertifitseerimiseks vajaliku eksami edukas läbimine tõendab, et uus mõtteviis on juurutatud ja see on valmis rakendamiseks igapäevatöös.

Jaga sotsiaalmeedias