CGAP - Sertifitseeritud avaliku sektori siseaudiitor

Pane tähele! IIA lõpetas CGAP sertifikaatide väljastamise 30. juunil 2021. a. Juba omandatud sertifikaadid kehtivad jätkuvalt ning ka edaspidi tuleb täita pideva enesetäiendamise nõudeid.

ESAÜ otsib koostöös Rahandusministeeriumiga lahendusi samaväärse eksami väljatöötamiseks.

CGAP - Sertifitseeritud avaliku sektori siseaudiitor

cgap-header.jpg

Jagame teile CGAP-i omanike mõtteid ja kogemusi.

Birgit Aasa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna siseaudiitor, CGAP (2012)

Suunatult alustasin CGAP eksamiks ettevalmistamisega kaks kuud enne eksamikuupäeva. Selleks ajaks olin endale hankinud nii eesti kui ka inglisekeelsed CGAP õppematerjalid, tutvunud „Kutsetunnistuse taotleja käsiraamatuga“. Saades teada materjali mahu, jagasin õppematerjali allesjäänud nädalate vahel ära. Kuna õppimise periood jäi suvekuudele, siis peab tunnistama, et nii mõnelgi kaunil suvepäeval oleks kõike muud soovinud teha, kui aega õppematerjali seltsis veeta. Kuna Eestimaa lühike suvi on selleks korraks lõppenud, siis arvan, et ega kõledatel sügis/talveõhtutel ei olegi midagi sobivamat teha, kui soojas toas oma teadmisi täiendada. Kõigile soovitan astuda esimene samm juba täna ehk siis määra eksamikuupäev, registreeru eksamiks ja alusta ettevalmistamist CGAP eksamiks.

Allikas: ESAÜ infoleht september 2012 (16)

Raivo Bachmann, Tartu Linnakantselei sisekontrolliteenistuse juhataja, CGAP (2013)

Suurim väärtus CGAP eksamiga seoses oli eelkõige eksamiks valmistumise protsessi läbimine. Käisin erinevatel koolitustel ja uurisin erialakirjandust. Kindlasti soovitan põhjalikult tutvuda eestikeelsete olemasolevate materjalidega. Eksamit tehes on lisaks õpitule oluline töö ja selle käigus omandatud elukogemuse rakendamine vastuste andmisel.

Omandatud CGAP sertifikaat annab juurde enesekindlust ja hilisem enesetäiendamise nõue "sunnib" osalema koolitustel, mis on vajalikud professionaalsete oskuste säilitamiseks ja edendamiseks. Soovitan kõigil, kes ei ole veel CGAP sertifikaati omandanud, sellele mõelda ning tegutseda.

Margit Krieger, Maaeluministeeriumi siseauditi osakonna juhataja, CGAP (2014)

An investment in knowledge always pays the best interest“ / Benjamin Franklin

Mida ma väärtustan CGAP sertifikaadi puhul? Väärtustan kindlasti kogu protsessi. Testiks valmistumine ja sadadele testi küsimustele vastamine annab head teadmised, kuidas standardeid rakendada ja mis võivad olla need võtmekohad, mis lihtsalt lugedes ei pruugi välja tulla. Samuti pead uuesti meelde tuletama siseauditeerimise teoreetilise poole, mis vahepeal oma igapäevast tööd tehes võib olla ununenud. Samuti ei saa märkimata jätta kolleegide ja sõprade toetust, mis innustas mind eesmärgi suunas liikuma.

Kindlasti on CGAP nii rahvusvaheliselt kui siseriiklikult tunnustatud kvaliteedimärk, mis annab kindluse, et audiitoril on teadmised ja kogemused siseauditeerimisest. Ma usun, et ilma siseauditeerimise alaste teadmiste ja kogemusteta on keerukas eksamil läbi saada. Seega on sertifikaat tunnustus ka juba Su enda seni tehtud tööle ☺.

Tarmo Hellat, Sotsiaalministeeriumi siseauditi osakonna siseaudiitor, CGAP (2015)

Igaüks kes on mistahes eksamit sooritanud, teab, et eksamile eelneb üldjuhul pingeline õpiperiood. Vaatamata sellele, et olin eksami tegemise ajaks tegutsenud siseauditi valdkonnas juba 14 aastat, tuli CGAP eksamiks siiski valmistuda. See andis ühelt poolt võimaluse rutiinist eemalduda ja ka ennast hinnata, sh võrrelda enda töövõtteid ja praktikat õpikus kirjeldatuga.

Eksam on täiesti tehtav, kuid pean nentima, et CGAP eksami sooritamine eesti keeles oli paras katsumus, kuna kohati tundus, et tõlge on tehtud Google abiga ja küsimused justkui hiina keeles. Kellel keeleoskus piisavalt heal tasemel, võiks sooritada eksami inglise keeles.

Oma kogemusest ütlen, et ka kogenud siseaudiitor peaks enne eksamile minemist võtma kätte CGAP eksami õppematerjali ja värskendama oma teoreetilisi teadmisi. Julgustan kõiki, kel eksam veel tegemata, see ette võtta. CGAP sertifikaadi omamine võib näiteks kandideerimisel just Sulle oluliseks kaalukeeleks osutuda.

Jaga sotsiaalmeedias