CIA - Sertifitseeritud siseaudiitor

ESAÜ on Eestis IIA (Institute of Internal Auditors) ametlik koostööpartner, kes tutvustab IIA rahvusvahelisi kutsesertifikaate ning vahendab olulist infot ja materjale.

ESAÜ toetab siseaudiitorite kutsealast pädevust ja aitab igati kaasa, et siseaudiitorid oleksid pädevad ja sertifitseeritud IIA rahvusvaheliselt tunnustatud kutsesertifikaatidega.

Jagame siin lehel teile CIA sertifikaadiga seotud ametlikku infot taotlemise, hindada ja eksamitele registreerumise kohta. Aga sa leid siit ka CIA sertifikaadiomanike kogemusi ja soovitusi CIA sertifikaadi omandamiseks.

CIA® - Sertifitseeritud siseaudiitor: Tugevda oma väärtust

cia-logo-side_4c.png

Pane tähele! CIA eksam on läbinud uuenduskuuri ja alates 1.01.2019 alustas IIA uuendatud sisuga CIA sertifikaadi eksamitega. Siit leiad IIA ametliku info ja IIA materjalid.

CIA sertifikaadi saamiseks tuleb edukalt sooritada 3 eksamit, iga mooduli osas eraldi. Eksamid toimuvad IIA poolt heakskiidetud Pearson VUE testimiskeskustes üle maailma. Eestis tehakse eksamid Tallinnas, Vana-Lõuna 39/1, IIA koostööpartneri IT Koolituskeskuse OÜ eksamiklassis.

HINNAD: Vaata kõige värskemat hindade infot SIIT.

CIA EKSAMITELE REGISTREERUMINE: avalduse esitamine ja eksamitele registreerumine toimub IIA e-süsteemis siinCCMS süsteem.

-------------------------------------------------------

KOGEMUSLOOD

CIA sertifikaadi omanik ja ESAÜ liige Kristi Hiob, kes on Swedbank AS-is IT siseaudiitor, kirjeldab CIA sertifikaadi vajadust ja selle mõju siseaudiitori professionaalsele arengule järgmiselt:

Kui ma 1996.a. suvel Hansapanga sisekontrolli osakonnas IT audiitorina ametisse asusin, ei olnud selle ametiala kogemust ega õpetust Eestis veel saadaval. Seetõttu sai uuritud rahvusvahelist praktikat. Oma tööandja toetusel omandasin 2001. aastal IT süsteemide audiitori sertifikaadi CISA. CISA eduka sooritamisega tekkis huvi ka teiste sertifikaatide vastu. Valikvastustega eksamite sooritamine nõuab kogemust, seega oleks olnud kahju jätta juba omandatud oskused ja nipid oma ampluaa laiendamisel kasutamata.

CIA sisu, ja ka ettevalmistus, on mahukam ja laiapõhjalisem, kui oli CISA. Lugesin õpperaamatuid, tegin testülesandeid ja eksameid poole aastase sammuga ning 2003. a. lõpuks olin CIA ehk sain sertifitseeritud siseaudiitoriks. Meelde on jäänud, et väga keeruline oli selgelt USA süsteemi-kesksete küsimuste mõistmine ja nendele vastamine ning seegi, et omal ajal kestis eksamite tulemuste ootamine ikka mitu kuud ja see oli pingeline aeg.

On kasulik ja mugav, et IIA annab jooksvalt välja juhiseid CIA uute arengute tõlgendamiseks ja käsitlemiseks. CIAga seondub ka järjepideva enesetäiendamise nõue, mis vahel võib tunduda koormav. Samas on see hea survestaja oma arenguvajaduste ja koolituste planeerimisel. Nii lihtne ja inimlik on muidu selliseid asju edasi lükata, kuni need jäävadki tegemata.

Usun, et tänases infopaljususes annab CIA ühtse alusraamistiku ja miinimum ettevalmistuse siseauditi valdkonnas tegutsemiseks, defineerides ühtsed põhimõtted, terminid ja meetodid. CIA sertifikaat annab vajaliku konteksti siseauditi valdkonnas tegutsemiseks ja kolleegidega suhtlemiseks.

Vaata siit ka IIA materjale.

Jaga sotsiaalmeedias