Sertifitseerimine

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on Eestis IIA (Institute of Internal Auditors) ametlik koostööpartner IIA rahvusvaheliste sertifikaatide tutvustamisel.

ESAÜ vahendab siseaudiitorite kutsealase pädevuse edendamiseks IIA rahvusvaheliste sertifikaatide ja siseriikliku atesteerimise ametlikku infot ja materjale.

Rahvusvaheliste eksamite läbiviimist ja sertifikaatide väljaandmist korraldab Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA).

IIA pakub 2022. aastal järgmiseid siseauditi kutseala rahvusvahelisi sertifikaate:

  • CIA® - Certified Internal Auditor®
  • CRMA® - Certification in Risk Management Assurance™
  • QIAL™ - Qualification in Internal Audit Leadership™

Eksamid

Eksamitele tuleb e-registreeruda IIA kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis - CCMS. Eksamid sooritatakse Tallinnas IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamid tehakse arvutis. Täpsed juhised eksami korra ja tingimuste kohta saate eksamile registreerumise käigus. Eksamite materjalid saate tellida IIA veebipoest või laenutada ESAÜ raamatukogust. 

Eksamitasud

Eksamite praegu kehtivaid tasumäärasid vaata IIA kodulehelt.

Sertifitseerimine

Ülevaate nõuetest sertifikaadi taotlejale ja sertifitseerimise protsessist leiate kutsetunnistuse taotleja käsiraamatustSertifikaatide ja sertifitseerimise detailse info leiate IIA kodulehelt inglise keeles.

Sertifitseeritud siseaudiitoritele rakendub kutsealane täiendusõppe kohustus (nö sertifikaatide haldamine). Täpsema info leiate siseaudiitori enesetäiendamise nõuete lehelt.

CIA eksami harjutusküsimused

IIA kodulehel on CIA eksami näidisküsimused, millele vastates saate hinnata oma teadmiste taset ja valmisolekut eksami sooritamiseks.

Pane tähele! ESAÜ ei korralda CIA eksamiks ettevalmistavaid kursuseid. Täpsema info CIA eksami kursuste korraldajatest saate kõrvalt paneelist "Lisad". 

Jaga sotsiaalmeedias