Teenused liikmetele

Koolitused ja seminarid. Pakume oma liikmetele ulatuslikku koolitus- ja arenguprogrammi tunnustatud kodumaiste ja rahvusvaheliste lektoritega.

Vahendame rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA infot ja teenuseid. Liikmetele on kättesaadav kõige värskem IIA info ja materjalid, olulisemad tõlgime ka eesti keelde.

Korraldame rohkelt liikmeüritusi - infohommikud, seminarid, ümarlauad, Kolleegile Külla üritused ja igal aastal väga oodatud aastakonverents. Pane tähele, et ümarlaua saab iga liige ise algatada, kui on teema, mida soovitakse kolleegidega arutada. Meie aitame koordineerida ja korraldada.

Kvaliteediteenused. Pakume liikmetele erineva suunitlusega kvaliteedi tagamise teenuseid.

Info vabadest töökohtadest. Vahendame liikmetele teavet vabadest töökohtadest siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas.

Raamatukogu. Pakume liikmetele kutsealaseid raamatuid õppimiseks ja enesetäienduseks. Raamatukogu täieneb uute raamatute ja materjalidega jooksvalt.

Audititarkvara E-dok. Siseauditi mooduli kasutajakoolitus ja kasutuselevõtmine koostöös Audiitorkoguga.

Liikmetele on ühingu teenused liikmehinnaga või tasuta. Liikmehinnad on enam kui 50% soodsamad tavahindadest (mitteliikme hind). Ka siseaudiitorite rahvusvahelise katusorganisatsiooni IIA kõik teenused ja tooted on liikmehinnaga, sh IIA rahvusvaheliste sertifikaatide eksamid. Sertifikaatidest rohkem infot teema alt "Sertifitseerimine".

Liikmetel on kodulehele sisse logides juurdepääs liikmetele mõeldud infole, sh liikmete kontaktid, IIA ja ESAÜ kutsealased- ja koolitusmaterjalid jms. Sellega toetame siseaudiitorite suhtlusvõrgustiku arengut, infovahetust ja kogemuste jagamist, tugevdame ja kasvatame oma kogukonda ning aitame kaasa siseaudiitorite ja  kutseala arengutele.   

Liikmed saavad kodulehelt ja ühingu teistest infokanalitest värske info kodu- ja välismaistest üritustest, trendidest ja arengutest, tööks ja arenguks vajalikud materjalid ning ühingu juhtimisega seotud info. Liikmed ja kõik huvilised saavad e-postkasti ka ühingu uudiskirja koos kõige värskema  infoga.

E-lahendused liikmete info ja koolitustegevuse haldamiseks. Ühing sai uuel platvormil kodulehe koos kaasaegsete e-lahendustega 2016. aasta sügisel. Arendame seda veebiplatvormi jooksvalt edasi: on loodud infosüsteem, mis on oluliselt lihtsustanud kasvava liikmeskonna info haldamist ja infovahetust. Ühingu koolitustegevuste haldamiseks valmis kaasaegne e-lahendus 2018. aasta suvel. See hõlmab ka ühingu üritustele registreerumise e-süsteemi, mille hulgas on mh ka liikmete täiendkoolituse tunnistuste ja CPE punktiarvestuse lahendus. Nii on igal ühingu liikmel olemas aastate lõikes ülevaade läbitud ESAÜ koolitustest, kogutud CPE punktidest ning saadud tunnistustest. Koondinfo kuvatakse liikme kontol menüüpunkti all "Minu Üritused". Ühingu liige saab kõik varasemad ja uued tunnistused ise kodulehelt alla laadida.

Ühingu üritustele registreerumise lahendus võimaldab ühingu liikmetel mugavalt registreeruda ühe klikiga, vajalik on sisselogimine. E-kirjaga saadetakse registreerumise kinnitus, samuti siis, kui registreeringu tühistate. Kaks päeva enne ürituse toimumist saab osaleja e-kirjaga meeldetuletuse.

Jaga sotsiaalmeedias