Artiklid

Siseauditi vastasseis juhtkonnaga

Ehkki teame ju kõik ütlust „ära tapa sõnumitoojat“, võime audiitoritena ennast leida olukorrast, kus auditeeritav ründab meie isikut või töö tulemusi. Loodetavasti pole teiega seda juhtun...

Siseauditi viis lubadust 2018. aastaks

Alanud aasta esimeses tõlkeartiklis toome teieni IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambers´i mõtteid sellest, mis võiks aidata siseaudiitoritel oma tööd veelgi paremini teha. Oma blogi...

ESAÜ infohommik Riigikontrolliga

ESAÜ korraldab oma liikmetele muude ürituste hulgas ka infohommikuid. Üks neist populaarsetest üritustest toimus 22.08.2017 koos Riigikontrolli kolleegidega, kus nad tutvustasid oma värsk...

10 küsimust auditi aastaplaani kvaliteedi kohta

IIA siseauditi tegevusstandard 2010 – Planeerimine ütleb järgmist: Siseauditi juht peab koostama riskidel põhineva tööplaani, et määrata kindlaks siseauditi funktsiooni prioriteedid, mis ...

IIA CPE punktide auditi värske kogemus

ESAÜ liige Mariliis Männik-Sepp kirjutab oma kogemusest, kuidas ta sattus IIA CPE punktide auditi valimisse, kuidas ta oli auditeeritav ja mida tal auditi jooksul teha tuli.

Arstitudengi mõtteid korruptsioonist

“Sinu naeratus on suurim tänu arstile” – sellise lausega kleepsud kaunistavad alates eelmisest aastast Leedu arstide kabinetiuksi, et vähendada kingituste tegemise kultuuri meditsiinis. ...

Probleemid auditite aruannetega

Pakume teile lugemiseks tõlkeartiklit Norman Marks`ilt, kes on arvamusliider, endine siseauditi juht ja riskijuht mitmetes „Fortune 500“ firmades ning raamatute „World Class Risk Manangem...

Siseaudit ja neljas tööstusrevolutsioon

Kas tehisintellekt võib ühel päeval asendada siseaudiitorit? Hiljuti tsiteeriti mind (R. Chambers) Forbesi ajakirja artiklis, kus minult küsiti, kas tehisintellekt võib ühel päeval asend...

Õppetunnid väikestelt siseauditi üksustelt

Pakume teile lugemiseks artiklit IIA presidendilt ja tegevjuhilt Richard Chambersilt, kus ta räägib väikeste siseauditi üksuste strateegiatest, mis on aidanud ka suurtel siseauditi üksust...

Märkmeid sisekontrolli konverentsilt

Seekordne Sisekontrolli konverents, mis toimus 4. mail, sai teoks Siseaudiitorite Ühingu ja Äripäeva koostööna. Osalesin Sisekontrolli konverentsil esmakordselt, seetõttu ei olnud mul eel...

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast, 3. osa

Jätkame ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtu kajastusega. 1. osa avaldasime 13.04 ja selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osa avaldasime 24.04 ja teemaks o...

Viis klassikalist müüti siseauditist

Pakume teile lugemiseks IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambersi artiklit siseauditi ja siseaudiitoritega seotud müütidest ja valerusaamadest. Chambersi teemakäsitlus on igati asjako...

Kolleegil Külas: Archimedes SA

Siseaudiitorite Ühingu väga menuka ürituste sarja raames "Kolleegile külla" seekordne külaskäik toimus Tartus 21.04. ESAÜ liikmeid võõrustas Sihtasutus Archimedes. Juhatuse liige Eve Sild...

Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Jätkame 2. osaga ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtust. 1. osa avaldasime 13.04, selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osas räägime ESAÜ inimestest ehk kõiki...

Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast. 1. osa

Aasta 2016, meie 16. tegevusaasta, oli ühingu töörühmadele, komisjonidele, juhatusele, tegevjuhile ja kõigile vabatahtlikele aktiivne, sisukas ja tulemuslik aasta. Siseauditorite Ühingu s...

Riskijuhtimine organisatsioonis BLRT näitel

Korraldame oma liikmeskonnale praktilisi infoseminare ja ümarlaudu, luues sellega võimalusi kolleegidega kohtumiseks, interaktiivseteks aruteludeks, küsimuste küsimiseks, uute algatuste j...

Kolleegil külas Tallinna Sadamas

Tallinna Sadama AS võõrustas ESAÜ liikmeid 21. märtsil ühingu väga populaarse ürituste sarja raames "Kolleegile külla". Nagu varasemalt, nii selgi korral - kohad üritusele täitusid loetud...