Artiklid

Ohumärkide teemaline infohommik

ESAÜ liikmetel huvitav võimalus osaleda pettuseteemalisel hommikuseminaril Keskkonna Investeeringute Keskuses (edaspidi KIK) 7. oktoobril 2015. KIK siseaudiitor Siiri Koplimaa andis meil...

Talitluspidevuse teemaline infohommik

23. septembril 2015 toimus infohommik teemal "Talitluspidevus" (Business Continuity), seda juhtis Eesti Panga riskijuht Aalo Kukk. Infohommikul osalejate kohad said täis ühe päevaga. Suu...

Tartu siseaudiitorite kevadised infohommikud

ESAÜ infolehe avanumber (01/2014) kajastas Tartu infohommikuid uue algatusena, kuid nüüd võib juba rääkida juurdunud traditsioonist. Kuigi osalete hulgas on oma kindel tuumik, kes naljal...

Õigus olla unustatud!?

Siseaudiitorite Ühing ja Äripäev korraldasid sisekontrolli konverentsi teemal „Õigus olla unustatud“ 26. aprillil. Konverentsi fookus oli andmekaitsel 25. mail jõustuva isikuandmete kaits...

Käisime külas kolleegidel ühisministeeriumis

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 10. aprillil külas kolleegidel ühisministeeriumis. Külla tulnud siseaudiitoreid võõrustasid ühisministeeriu...

Auditiplaanid on loodud luhtuma

Artikli autor Mike Jacka (pildil) ütleb, et see teema sai alguse ühest tavalisest blogipostitusest, kus ta arutles Center for Creative Leadership blogis olnud artikli üle, mis käsitles et...

Arvestusala - mis see on?

Sihtasutus Kutsekoda analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul nimetuse all OSKA. OSKA raames koostatakse kord aastas ka ülevaade tööj...

Kolleegile Külla: Tallinna Tehnikaülikool

Väga populaarse ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisid siseaudiitorid 9. veebruaril külas Tallinna Tehnikaülikoolis. TTÜ rektor Jaak Aaviksoo tegi üritusele meeleoluka tervituse...

Siseauditi vastasseis juhtkonnaga

Ehkki teame ju kõik ütlust „ära tapa sõnumitoojat“, võime audiitoritena ennast leida olukorrast, kus auditeeritav ründab meie isikut või töö tulemusi. Loodetavasti pole teiega seda juhtun...

Siseauditi viis lubadust 2018. aastaks

Alanud aasta esimeses tõlkeartiklis toome teieni IIA presidendi ja tegevjuhi Richard Chambers´i mõtteid sellest, mis võiks aidata siseaudiitoritel oma tööd veelgi paremini teha. Oma blogi...

ESAÜ infohommik Riigikontrolliga

ESAÜ korraldab oma liikmetele muude ürituste hulgas ka infohommikuid. Üks neist populaarsetest üritustest toimus 22.08.2017 koos Riigikontrolli kolleegidega, kus nad tutvustasid oma värsk...

10 küsimust auditi aastaplaani kvaliteedi kohta

IIA siseauditi tegevusstandard 2010 – Planeerimine ütleb järgmist: Siseauditi juht peab koostama riskidel põhineva tööplaani, et määrata kindlaks siseauditi funktsiooni prioriteedid, mis ...

IIA CPE punktide auditi värske kogemus

ESAÜ liige Mariliis Männik-Sepp kirjutab oma kogemusest, kuidas ta sattus IIA CPE punktide auditi valimisse, kuidas ta oli auditeeritav ja mida tal auditi jooksul teha tuli.