Artiklid

Kuidas avastada pettust?

Iga ettevõtte juhtkonna eesmärk peaks olema pettusejuhtumite ennetamine oma asutuses, kuid enamik neist ei ole altid tunnistama, et nende ettevõte võiks langeda olulise pettuse ohvriks. R...

Agu Uudelepp: Kuidas meiega manipuleeritakse?

Kommunikatsiooni õppejõud Agu Uudelepp tegi ESAÜ juubelikonverentsil 2015 kaasahaarava ja elava vastukaja saanud ettekande "Kuidas meiega manipuleeritakse ehk mis päästab looma valla?" Te...

Kristel Siitam-Nyiri: Kes kaitseb ettevõtjat?

Kristel Siitam-Nyiri Justiitsministeeriumist tegi ESAÜ juubelikonverentsil 2015. aastal ettekande teemal "Kes kaitseb ettevõtjat?" Tulemuslik karistuspoliitika peaks tähendama läbimõeldu...

Martin Stevens: Auditing Data Privacy

Martin Stevens, ECIIA / IIA Norra, tegi ESAÜ juubelikonverentsil ettekande isikuandmete kaitse auditeerimisest. Pildil: Martin Stevens tegemas ettekannet ESAÜ jubelikonverentsil 2015 ...

Liikmeküsitlus 2015 tulemused

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te...

SEB siseaudit on partner ettevõtte juhtidele

SEB panga siseaudiitorid kutsusid kolleegid külla. „Kolleegile külla“ ürituste sarja populaarsust tõestab välkkiire registreerumine ja kohtade täitumine. Etteruttavalt võib öelda, et tege...

Kuidas taltsutada riske?

Me kõik puutume igapäevaselt kokku riskidega, mis võivad ohustada tehtud plaanide teostumist. Olgu siis kõne all risk, et jäädakse bussist maha, et vihm rikub plaanitud väliürituse või r...

Infohommik Tartu Ülikooli Kliinikumis

Tartu Ülikooli kliinikumi siseaudiitorid Lily Salus ja Piret Vaask kutsusid oma Tartu kolleegid 28. detsembril tutvuma vastvalminud kliinikumi hoone uue korpusegaga.  Silmakliiniku vanem...

Infohommik: andmekaitse ja küberturvalisus

PwC kutsus 20.01.2016 külla oma ESAÜ kolleegid, ikka selleks, et jagada infot uute olulistest teemadest, milleks seekord oli andmekaitse ja küberturvalisus. Infohommikul astus üles PwC I...

ESAÜ aastalõpuseminar 2015

Ühingu traditsiooniline jõuluseminar toimus 10. detsembril Tallinnas, restoranis Margarita. Meie Tartu piirkonna liikmete pidulik jõuluseminar oli 11. detsembril Tartus, Villa Margarethas...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Siseaudiitorite kutsekomisjoni ja ESAÜ koostöös tekkis mõte tuua kokku tänased ja tulevased kvaliteedihindajad. Ümarlaua kokkukutsumise peamine eesmärk oli siseauditi üksuste kvaliteedih...

Arvestusala õigusraamistiku muutused 2004-2014

“Arvestusala õigusraamistiku muutused aastatel 2004-2014“ jätku-uuringu tellis Rahandusministeerium. Uuringu viis läbi PricewaterhouseCoopers AS. Uuring sai teoks Eesti-Šveitsi koostööpro...

Mis ootab ESAÜ liikmeid 2016. aastal?

Uus aasta on alanud, ja küllap paljudki ühingu liikmed tunnevad huvi, mida toob elu pärast juubeliaastat. Juhatus on aasta tegevuskava juba kinnitanud ning rõõmuga jagan seda ka teiega. ...

Koolitused

Vaata Kalendrist ühingu lähiaja koolitusi ja muid sündmusi! Täiendame seda jooksvalt. Vali Kalendrist sind huvitav üritus ja pane ennast osalejaks ühe klikiga (kehtib ühingu liikmetele)! ...